• ไฟล์
  • นำเข้า TNV(Ctrl+O)
  • ⊝ ลบทั้งหมด(Ctrl+E)
  • ✚ บันทึกไปที่ MyToony(Ctrl+S)
  • For CC to Admin(Ctrl+Shift+S)
 • ✎ MyToony

   ไฟล์ออกแบบของคุณ

   • หมวดหมู่ทั้งหมด
   • Category #1
   • New Category
  • Export

    สร้างไฟล์รูป/ปริ๊นซ์

  • ☁ Save/Share

    ส่งลิ้งค์ไฟล์ให้เพื่อนใช้งานต่อ BACK / ย้อนกลับไปหน้าบันทึกไฟล์

   • ตั้งชื่อไฟล์งานของคุณ

    สร้างลิ้งค์สำเร็จ !! แบ่งปันต่อให้เพื่อนคุณ

    ☁ Save/Share:

   • STUDIO IN THAILAND

    E-mail : welcome@toonycanvas.com

    Copyright © ToonyCanvas 2021
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.9.8

  • Undo
  • Redo
   • Languages

   • English
   • Japanese
   • Thai
   • Vietnamese
   • Chinese
  • งานของฉัน
  • ขนาดจอภาพ
  • การ์ตูน
  • แยกส่วน
  • ข้อความ
  • นำเข้าภาพ
  • กราฟฟิค
  • แผ่นใส
  • วาดเส้น
    More

  คลิก หรือ ลากไปวาง

  Click or drop images here

    Free drawing mode

    Save this color
     Tips: Mouse wheel on the canvas to quick change the brush size
     • หาไอคอนการ์ตูนจากเมนูด้านซ้ายสำหรับคอม หรือด้านล่างสำหรับมือถือ
     • จัดกลุ่มวัตถุที่เลือกทั้งหมดแล้ว | Ungroup?
     • Group objects Group the position of selected objects
      • Fill options

       Save this color

      • Create QRCode
      • ตั้งค่าพิเศษ
       • ระบบไกด์จัดตำแหน่งอัตโนมัติ
        ลางและวางวัตถุได้แม่นยำขึ้น
       • ON: เพิ่มการ์ตูนใหม่ได้ รวมกับ
        ตัวการ์ตูนเดิม(การ์ตูนอยู่ในเฟรม)
        OFF: สร้างตัวการ์ตูนใหม่
        โดยลบงานเก่าทั้งหมด
       • เลือกหน้าตัวการ์ตูนหรือ
        ชิ้นงานในเฟรมที่ต้องการเปลี่ยน
        จากนั้นไปคลิกเลือกวัตถุ
        ที่ต้องการเปลี่ยนในเมนูปรับแต่ง
      • โหมดเปลี่ยนอารมณ์
      • Crop
      • Mask
       • Select mask layer

      • Remove background
       • Remove background

       • Deep:

       • Mode:

      • Filters
       • Filters

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Brightness:

       • Saturation:

       • Contrast:

      • Clear Filters
      • Click then drag the mouse to start drawing. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCode text
      • Fill options
       • Fill options

        Save this color

        • Transparent:

        • Stroke width:

        • Stroke color:

       • Ungroup position
       • จัดเรียงเลเยอร์
       • Position
        • Object position

         Lock object position:

        • Center vertical
        • Top left
        • Top center
        • Top right
        • Center Horizontal
        • Middle left
        • Middle center
        • Middle right
        • Press ← ↑ → ↓ to move 1 px,
         Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
        • Bottom left
        • Bottom center
        • Bottom right
       • Transforms
        • Rotate:

        • Skew X:

        • Skew Y:

        • Flip X:
         Flip Y:

         Free transform by press SHIFT+⤡

       • Font family
       • Edit text
        • Edit text

        • Font size:

        • Letter spacing

        • Line height

       • Text Effects
        • Text Effects

        • Radius

        • Spacing

        • Curve

        • Height

        • Offset

        • Trident

       • Text align
       • Uppercase / Lowercase
       • Font weight bold
       • Text style italic
       • Text underline

       Please select a product to start designing

       Scroll to zoom