Posted on Leave a comment

พลังปฐมวัย

พัฒนาการทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย คือการเจริญเติบโตทางด้านต่าง ๆ ของร่างกาย และการพัฒนาทักษะทางกายภาพ ให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหว การรักษาความสมดุลของร่างกาย และการควบคุมการทรงตัวได้ดี รวมถึงช่วยประสานสัมพันธ์ของร่างกาย ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างทะมัดทะแมงอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาการทางร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.การเจริญเติบโตของร่างกาย คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก และส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก และระบบข้อต่อต่าง ๆ จะมีความแข็งแรงมากขึ้น

2. การพัฒนาทักษะทางกายภาพ คือการพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็ก ๆ ที่สามารถควบคุมร่างกาย ให้ทำกิจกรรมที่ซับซ้อนและยากขึ้นได้อย่างคล่องแคล่ว โดยพัฒนาการของการเคลื่อนไหวต้องขึ้นอยู่กับ รูปร่างและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วย

ความสำคัญของการพัฒนาการด้านร่างกาย

เด็กในวัยอนุบาลธรรมชาติของเค้าจะเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว การทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยปกติในช่วงเช้าที่โรงเรียนจะมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทำการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะประมาณ 20 นาที เพื่อทำให้ร่างกายของเด็กพร้อมที่จะเรียนหนังสือ ทำกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาร่างกายของเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง จึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันสำหรับเด็ก โดยผู้ปกครองและคุณครูอาจมีส่วนร่วมกับเด็ก ๆ ทำกิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่บ้านหรือที่โรงเรียน เพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย แล้วหาแนวทางส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็ก ควรพิจารณาจากความพร้อมและความแข็งแรงของร่างกายของเด็กด้วย

องค์ประกอบหลักในการทำงานของร่างกาย

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือกล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา ลำตัว รวมไปถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่สามารถทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การวิ่ง การเดิน การทรงตัว การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือจนถึงปลายนิ้วมือ ทำหน้าที่ในการกด นวด ขยำ หยิบ จับ สิ่งของต่าง ๆ เช่น การจับดินสอ การปั้น การเล่นเปียโน การดีดกีต้าร์ และกล้ามเนื้อบริเวณตาใช้ในการกลอกตาไปมา ช่วยให้ลูกตาเคลื่อนที่เห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อีกด้วยค่ะ

การประสานงานของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อในการทำงาน คือระบบประสาทส่วนกลางทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว และกล้ามเนื้อการหายใจ ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสัมพันธ์กัน เช่น การวาดภาพ การระบายสี การฝึกเขียน การล้างหน้าแปรงฟัน การผูกเชือกรองเท้า การยิงประตูฟุตบอล เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

ผู้ปกครองและคุณครูสามารถส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อ โดยหากิจกรรมเล่นกับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทรงตัว การเดิน การวิ่ง การกระโดด การคลาน การนอน การเอียงตัว ฯลฯ เพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และยังช่วยเสริมสร้างการประสานงานของ ระบบประสาทส่วนกลางกับกล้ามเนื้อ ส่งผลให้มือ เท้า ตา เคลื่อนไหว สัมพันธ์กัน ซึ่งการทำกิจกรรมไม่จำเป็นต้องทำที่บ้านเท่านั้น แต่ผู้ปกครองอาจจะพาเด็ก ๆ ไปทำกิจกรรมวันหยุด นอกบ้านได้ค่ะ เพราะการเรียนรู้นอกบ้านเปรียบเสมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่ ให้เค้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัว มากมาย จะช่วยให้เด็กรู้จักการสังเกต การปรับตัวอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และยังสร้างความทรงจำดี ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็น

กิจกรรมการเล่น คือกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่เล่นได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม รวมถึงกิจกรรม การเล่นกีฬา เช่น การปั่นจักรยาน การเล่นฮูลาฮูป การวิ่งแข่ง การเล่นปิงปอง การเล่นแบดมินตัน กิจกรรมการโยนรับลูกบอล กิจกรรมโยนบอลเข้าตะกร้า

กิจกรรมศิลปะและกิจกรรมการสร้างสรรค์ คือกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิด ที่เด็กได้สำรวจและจัดทำกับวัตถุโดยตรง เด็กสามารถออกแบบ ตกแต่ง กับชิ้นงานได้อย่างอิสระ

กิจกรรมการเข้าจังหวะ คือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะเสียงเพลง เสียงดนตรี โดยมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับการเคลื่อนไหวนั้น ๆ ด้วย เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิค กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี กิจกรรมเล่นงูกินหาง กิจกรรมมอญซ่อนผ้า และกิจกรรมการเต้นประกอบเพลงต่าง ๆ เป็นต้น

อาหารเสริมพัฒนาการน้อง ๆวัยปฐมวัย

เด็กในวัยอนุบาลเริ่มตั้งแต่ 3 ขวบจนถึงอายุ 5 ขวบ เริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเอง จึงทำให้เริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นจนอาจเป็นที่กังวลใจของผู้ปกครองหลายๆท่าน วันนี้ ก าหนดอาการจะมาแชร์เทคนิคการจัดอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมตามวัยกัน ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจเรื่องความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้กันค่ะ

พลังงาน เด็กในวัย 3-5 ขวบ มีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1200 kcal เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกาย และต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว กิโลกรัมต่อวัน หรือเฉลี่ย ประมาณ 25 กรัมต่อวัน ที่มาของพลังงานและโปรตีน หลักๆควรมาจากอาหาร 3 มื้อหลัก (ข้าวมื้อละ ครึ่ง – 1 ทัพพี เนื้อสัตว์หรือไข่ มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะ น้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชา) และ เสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวัน แต่ในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม

Editor: twentyren

อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเตืม: https://www.starfishlabz.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA/15-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2

https://www.rakluke.com/child-development-all/kid-development/item/3-6-2.html

https://bsru.net/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/ https://phattahawan.wordpress.com/2015/12/15/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99/

Posted on Leave a comment

ทักษะที่น่าสนใจวัยมัธยม

วัยมัธยมนั้นเป็นวัยที่มีการเข้าสังคมสูง การเติบโตทางด้านร่างกายและฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเองก็ส่งผลให้วัยรุ่นในวัยนี้มีความเจ้าอารมณ์ อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย มีการใช้ชีวิตที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากขึ้นจากผู้ปกครอง

หลังจากผ่านช่วงวัยเตรียมการอย่างช่วงปฐมวัยและวัยประถมมาแล้วเด็กวัยรุ่นที่เติบโตมาจนเข้าวัยมัธยมก็จะเริ่มมีนิสัยที่แน่นอนเป็นของตัวเอง และหลังจากผ่านพ้นช่วงการพัฒนาการที่จำเป็นมาแล้วเด็กวัยรุ่นก็จะมีการพัฒนาตัวตนต่อไปโดยเราเรียกมันว่าทักษะ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะพัฒนาทักษะที่ตนสนใจโดยอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรก

แม้วัยรุ่นตอนต้นจะถือว่าเป็นวัยที่โตขึ้นมาแล้วแต่ผู้ปกครองหรือคุณครูก็ยังต้องคอยแนะนำ เหมือนกับเด็กเล็กที่จดจำและทำซ้ำกับสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย วัยรุ่นก็สามารถได้รับอิทธิพลจากการเสพสื่อต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยเฝ้าดูโดยที่ไม่ให้รู้สึกเหมือนว่าไปก้าวก่ายมากเกินไป และในช่วงวัยนี้การมีสิ่งที่สนใจหรืองานอดิเรกก็จะช่วยพัฒนาตัวตนของเด็ก

วัยรุ่นโตขึ้นมาอีกก็จะเข้าสู่ช่วงวัยมัธยมปลายและก้าวต่อไปของวัยรุ่นในวัยนี้ก็คือวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นวัยรุ่นมัธยมตอนปลายก็จะถือว่าเป็นวัยแห่งความฝันและการพัฒนาตนเอง เพราะในวัยนี้พวกเขาจะเริ่มคิดถึงอนาคต ทักษะที่มีอยู่แล้วอาจจะถูกนำมาต่อยอดหรืออาจจะลองทักษะใหม่ ๆ เพื่อเป็นการค้นหาตัวตน สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำให้สำหรับวัยรุ่นในวัยนี้ก็คือการคอยสนับสนุน ทำให้เขารู้สึกว่าเรารักและพร้อมผลักดันเขาอยู่เสมอ เพราะความรักของครอบครัวคือหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตและไม่หยุดพัฒนาตนเองนั่นเอง

Editor: กวางขาว

ภาพประกอบ: https://yourteenmag.com/teenager-school/teenager-middle-school/middle-school-isnt-that-bad

Posted on Leave a comment

พลังสมองปฐมวัย

ปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ในช่วงวัยนี้พัฒนาการที่โดดเด่นก็คือพัฒนาการทางด้านภาษา อย่างที่เราชอบเห็นว่าเด็กเล็กจะชอบพูดคุยอ้อแอ้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

เด็กในช่วงวัยนี้สมองจะเปิดรับต่อพัฒนาการมากและจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสั่งสอนที่ดีและเหมาะสมจะช่วยวางรากฐานให้เด็กเติบโตไปได้อย่างถูกต้อง ความสนใจของเด็กในช่วงวัยนี้จะเรียนรู้ได้มากจากการเล่นหรือการลงมือทำจริง จากการได้รับประสบการณ์โดยตรง เพราะสมองกำลังพัฒนา การจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้องให้กับสมองที่กำลังพัฒนาจึงควรเน้นที่การกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

นอกจากการปูพื้นฐานทางด้านสติปัญญาแล้ว การพัฒนาการเข้าสังคมของเด็กก็จะช่วยกำหนดว่าเด็กจะเติบโตไปเป็นเช่นไร การเน้นให้เด็กช่วงวัยนี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันจะช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้การเข้าสังคม และต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจในตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้เลือกและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้เด็กได้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โดยพัฒนาการของเด็กวัยนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง เพราะเขาจะเรียนรู้จากการได้เห็นและได้ยิน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวตนของเด็กในช่วงวัยนี้เลยก็คือครอบครัว การมีส่วนร่วมกับเด็กในการเล่นและการเรียนของเขาจะช่วยให้เด็กได้ผูกสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและช่วยให้เด็กได้มีการพัฒนาการอย่างถูกต้องไปด้วยในตัวโดยมีผู้ปกครองคอยสอดส่องดูแล

การที่เด็กเล็กจะพัฒนาไปได้ดีทั้งร่างกายและสมองจึงขึ้นอยู่กับครอบครัวนั่นเอง

Editor: กวางขาว

ภาพประกอบ: https://brandinside.asia/singapore-cut-mid-year-exams/

Posted on Leave a comment

การพัฒนาทักษะที่น่าสนใจวัยมัธยม

           วัยมัธยมศึกษาอยู่ในช่วง 13-18 ปี เด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน การปรับตัวของเด็กวัยนี้จะช่วยให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดีขึ้น ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทักษะที่น่าสนใจวัยมัธยม ที่แอดมินจะนำเสนอมีทั้งหมด 3 ด้าน เช่น ทักษะพัฒนาการทางร่างกาย ทักษะพัฒนาการทางจิตใจ และ ทักษะพัฒนาการทางสังคม

1. ทักษะพัฒนาการทางร่างกาย

การเติบโตของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น จะเห็นได้ชัดคือ แขนขายาว เท้าใหญ่ น้ำหนักและกล้ามที่เพิ่มขึ้น ช่วงมัธยมต้น อายุ 13-15 ปี เด็กวัยนี้เพศหญิงจะโตกว่าเพศชาย 2ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเพศหญิงในวัยมัธยมที่ต่างจากวัยประถม เช่น มีหน้าอก รูปร่างมีทรวดทรง มีประจำเดือนครั้งแรก ส่วนเพศชายในช่วงมัธยม บางคนมีเสียงแตก สูงขึ้น นมขึ้นพาน บางคนเริ่มมีหนวดเคราและเริ่มฝันเปียก ซึ่งทักษะพัฒนาการทางร่างกายเหล่านี้ได้ขึ้นอยู่กับเด็กในแต่ละคน บางคนก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง บางคนมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจจะช้าบ้างเร็วบ้าง ถึงแม้อายุของเด็กวัยนี้จะเท่ากันก็ตาม เด็กวัยนี้จะเริ่มสนใจรักสวยรักงาม ดูแลตัวเองดีขึ้น มีการแต่งหน้าไปโรงเรียนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ดูเด่นและดูสดุดตา

ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย 16-18 ปี การพัฒนาทางด้านร่างกายของเพศหญิง จะหยุดสูงหรือความสูงขึ้นช้า มีสะโพกผายมากขึ้น ในขณะที่เพศชาย สูงไว ความสูงขึ้นเร็วมากต่างจากวัยมัธยมต้น เริ่มโตขึ้นเด็กวัยนี้จะรักสวยรักงาม ส่องกระจกบ่อยขึ้น เพื่อดูควาพึงพอใจของร่างกายและใบหน้าของตนเอง ความเปลี่ยนแปลงร่างกายทั้งเพศชายเพศหญิง คือ มีกลิ่นตัว สิว มีขนและอวัยเพศใหญ่ขึ้น

2. ทักษะพัฒนาการทางจิตใจ

วัยมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กวัยนี้จะมีอารมณ์โกรธ รัก กลัว เป็นอารมณ์พื้นฐานของเด็กวัยนี้ การเปลี่ยนทางด้านจิตใจจะเกิดขึ้นเร็ว ตามลักษณะไฮเปอร์ของพวกเขา เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เคลียดง่าย เด็กวัยนี้ยังควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้มาจากระบบประสาททางควบคุมอารมณ์ของพวกเขายังไม่โตเต็มที่ เด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในแต่ละครอบครัว แต่สิ่งสำคัญต่อการพัฒนาของเด็กวัยนี้ให้มีความมั่นคงทางจิตใจ พวกเขาต้องการคำชม การให้กำลังใจมากกว่าความกดดัน

วัยมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กวัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอย่างมากเพราะจะใกล้เข้าสู่วัยเรียนมหาวิทยาลัย พวกเขาต้องโดนกดดันหลาย ๆ ด้าน ทำให้เด็กวัยนี้เครียด วิตกกังวลเกี่ยวกับในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ต้องเจอการเรียนในเนื้อหาที่ยากขึ้น ต้องแบกความคาดหวังจากผู้ปกครอง เด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในแต่ละครอบครัว แต่สิ่งสำคัญต่อการพัฒนาของเด็กวัยนี้ให้มีความมั่นคงทางจิตใจ พวกเขาต้องการคำชม การให้กำลังใจมากกว่าความกดดัน

3.ทักษะพัฒนาการทางสังคม

วัยมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กวัยนี้จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัว เพราะความคิดที่ต้องการเป็นจุดสนใจ ต้องการยอมรับจากผู้อื่น เด็กวัยนี้ถ้าได้การยอมรับจากผู้อื่นจะรู้สึกภูมิใจในตนเอง เด็กวัยนี้เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม สิ่งแวดล้อมในสังคม ไอดอล ดารา นักร้อง ทำให้ความสัมพันธ์การนับถือและให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่น้อยลง เด็กวัยนี้มีความคิดของตนเอง มีการต่อต้านคำคิด คำสั่ง เพราะพวกเขาคิดว่าผู้ใหญ่มีความคิดล้าหลัง จะไม่ฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้บอกหรือตักเตือน จะใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่

วัยมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กวัยนี้ทางด้านสังคมจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะจะก้าวเข้าสู่วัยมหาลัย เด็กบางคนต้องไปเรียนพิเศษเพื่อจะติวให้ตัวเองสอบเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ การเรียนเนื้อหายากและงานเยอะขึ้น มีการแบกความคาดหวังของครอบครัว บางครอบครัวจะคาดหวังว่าลูกของตนเองจะเรียนอะไร บางครอบครัวบังคับลูกให้เรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ถามความเห็นของลูกตนเอง ในสังคมโรงเรียนเด็กบางกลุ่มอาจจะมีปัญหากับเพื่อน เพื่อนนิสัยได้เปลี่ยนไป มีการทะเลาะนินทาหรือเลิกคบเป็นเพื่อนกัน

ทักษะของเด็กวัยมัธยมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างนอกจากด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม แล้วยังมีด้านอื่น ๆ อีก ทักษะที่แอดมินได้นำมาเขียนบทความ เพราะทักษะเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันแต่ผู้ปกครองบางคนก็ไม่เข้าใจ ในสิ่งที่ลูกของคุณเป็นอย่างไร ร่างกายของเด็กวัยนี้ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพจิตใจของเด็กวัยนี้เป็นยังไง สังคมที่เด็กวัยนี้ได้เจอมาที่ผู้ปกครองไม่รู้ว่าลูกไปเจออะไรบ้างระหว่างที่ลูกไม่ได้อยู่กับตนเอง บทความที่ได้ลงหวังว่าสามารถช่วยได้มากไม่ก็น้อยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาอ่านบทความนี้ค่ะ

Editor: Twentyren

อ้างอิงข้อมูล https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/89097/-blog-edu-

https://www.dek-d.com/education/49173/

รูปภาพเพิ่มเติม: https://tuemaster.com/blog/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/

Posted on

แมว สปีชีส์สัตว์กินเนื้อนะรู้มั้ย…มีกี่สายพันธุ์มาดูกัน !

แมว เป็นสปีชีส์สัตว์เลี้ยงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อขนาดเล็ก โดยเป็นแมวสปีชีส์เดียวในวงศ์ Felidae ที่ถูกปรับเป็นสัตว์เลี้ยง และมักเรียกเป็น แมวบ้าน เพื่อแยกมันจากสมาชิกที่อยู่ในป่า แมวเหล่านี้สามารถอาศัยเป็นแมวบ้าน, แมวฟาร์ม หรือแมวจรได้ แต่แมวประเภทหลังสุดมักอาศัยอยู่อย่างอิสระและหลีกเลี่ยงการติดต่อกับมนุษย์ มนุษย์ให้ค่ากับแมวบ้านในฐานะคู่หูและความสามารถในการฆ่าสัตว์ฟันแทะ สายพันธุ์แมวมีประมาณ 60 สายพันธุ์ จะยกตัวอย่างบางสายพันธุ์ให้รู้จักกันค่ะ

แมวขนยาวแท้และกึ่งขนยาว

1.อเมริกันบ็อบเทล (American Bobtail)

           สำหรับรูปร่างและลักษณะนิสัยของ อเมริกัน บ็อบเทล มีตั้งแต่ขนาดกลางไปจนใหญ่ เป็นสัตว์ที่มีความเป็นนักกีฬา มีกล้ามเนื้อและพละกำลังแข็งแรง ร่างกายยาวพอสมควรและมั่นคง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หางควรจะมองเห็นอย่างชัดเจนเหนือหลังเวลาที่มันตกใจและความยาวต้องไม่เกิน หัวเข่า หางที่ดีจะต้องเกือบตรงมีส่วนโค้งเล็กน้อย แมวพันธุ์นี้มีหัวเป็นรูปลิ่มแข็งแรงได้ขนาดและมีคิ้วที่เด่นชัดอยู่เหนือ ดวงตาคู่ใหญ่รูปร่างคล้ายอัลมอนด์ทำให้มันมีความเป็นนักล่าโดยธรรมชาติ การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางก็แสดงให้เห็นถึงความฉลาดและตื่นตัว นอกจากเป็นแมวที่ขนยาวแล้วยังเป็นแมวที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมอีกด้วย

American Bobtails ขี้เล่น เข้าสังคม และมีพลังปานกลาง มีรายงานว่าพวกเขามีความเฉลียวฉลาดมากพอที่จะหลบหนีออกจากห้องที่มีประตูปิดและจากกรงที่มีความปลอดภัย

2.เอเซียนกึ่งขนยาว (Asian Semi-longhair or Tiffanie)

เอเซียนกึ่งขนยาวมีขนอ่อนนุ่มและเป็นมิตร ชอบเล่นและนิสัยดี ตากลมโตสดใส หูตั้งหัวกลมมีลายเส้นระหว่างหู คล้ายรูปไฟ หางยาวฟู สีขนมีทั้งเข้มและอ่อน ดูแลง่ายกว่าแมวสายพันธุ์อื่น สายพันธุ์แมวพันธุ์เอเซียนกึ่งขนยาว (The Asian Semi-Longhair) เป็นสายพันธุ์แมวที่มีขนกึ่งยาว มีขนอ่อนนุ่มและมีบุคลิกที่เป็นมิตร ชอบเล่นและมีนิสัยรักเจ้าของ แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักกันโดยชื่อ Tiffanie หรือ ทิฟฟานี่ เป็นสายพันธ์ที่ได้รับการยอมรับใน the Asian Shorthair ในด้านสีและรูปแบบ

3. บาลินีส (Balinese)

ศรีษะของบาลินีสทรงสามเหลี่ยมและหูกางห่างกันเพื่อเน้นทรงทรงสามเหลี่ยมนี้ ดวงตาสีฟ้าเข้ม ทรงรี พร้อมสีเด่นที่หน้า หูและหน้าที่ทำให้สายพันธุ์นี้มีลักษณะพิเศษ ขนของบาลีนิสยาวปานกลาง พิจารณาความยาวของขนได้จากขนบริเวณหาง ขนมีลักษณะนุ่มราวเส้นไหม ไม่มีขนด้านล่าง 

บาลีนิสเป็นแมวที่กระตือรือล้น มีเสียงที่ไพเราะจากบรรพบุรุษแมวพันธุ์สยามมิส ควรจัดเตรียมที่ปีนป่ายและที่นอนที่สูงที่จำเป็นสำหรับพวกเขา ซึ่งหากไม่ได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ จาวานีสจะจัดเตรียมที่นอนเองเนื่องจากหุ่นที่เพรียวของเขาเต็มไปด้วยพลังกำลังของนักกระโดด เราอาจจะพบว่าเขาสามารถกระโดดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักขึ้นไปบนหลังตู้เย็น ชั้นหนังสือ หรือแม้กระทั่งประตู

4. เบอร์แมน (Birman)

เบอร์แมนมีลายที่ไม่เหมือนใคร คือเขาดูเหมือนแมวลายแต้ม ที่มีขาสีขาวทั้งสี่ข้าง (Mitted) และดวงตาสีฟ้า ศรีษะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม แต่มีกระโหลกศรีษะกว้างจึงทำให้ใบหน้าดูกลม มีจมูกทรงโรมันและหูขนาดกลาง ขนยาวปานกลาง และมีแนวโน้มไม่ด้านและง่ายต่อการดูแล

เบอร์แมนเป็นแมวที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและมีแนวโน้มที่จะผูกติดกับใครคนนึง ซึ่งในบางตัวอาจจะแสดงอาการอิจฉาหากว่าผู้ดูแลไม่ให้ความสนใจเขา เขาเป็นแมวที่ห่วงถิ่นมากแต่ว่าไม่ก้าวร้าว

5.บริติชขนยาว (British Longhair)

ลักษณะของแมวพันธุ์บริติชขนยาว (British Longhair) ขนเป็นมันเงา โดยทั่วไปลำวจะอ้วนกลม ส่วนหัวกลม ดวงตากลมสดใสและมีหูสั้น มีขาที่ค่อนข้างสั้น แต่แข็งแรง หางมีขนที่หนา และสวยงาม หน้าอกลึกเป็นแมวขนาดปานกลางกะทัดรัด มีความหลากหลายของสีและรูปแบบเช่นเดียวกับ Shorthairs ของอังกฤษ สีเหล่านี้เช่น สีดำ, สีขาว, สีครีม, สีแดง, สีฟ้า, สีช็อคโกแลต, เป็นต้น

แมวสายพันธุ์บริติช ลองแฮร์เข้ากับคนง่ายและชอบอยู่กับผู้คนโดยเฉพาะเจ้าของ เป็นแมวที่ชอบเล่นเพียงลำพังเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ แต่ก็ชอบนอนเล่นหลายชั่วโมงและชอบการถูกกอด แมวสายพันธุ์นี้ชอบกินอาหารและชอบอยู่นิ่ง ๆ จึงทำให้น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรดูปริมาณอาหารเพื่อไม่ให้แมวน้ำหนักมากเกินไป

6.ชานทิลลี่ (Chantilly or Tiffany)

ชานทิลลี่เป็นแมวขนาดกลาง ศรีษะกว้างรูปลิ่ม และมีกระดูกแก้มสูง หูขนาดกลางและมีพื้นที่ส่วนนกลางมีขนยาวออกมาจากด้านใน ดวงตาของชานทิลลี่เป็นรูปวงรีและทำมุมระหว่างกันบนใบหน้า ตาสีทองและมีสีเข้มขึ้นตามอายุ ถึงแม้ว่าจะถูกเรียกว่าเป็นแมวขนยาว แต่ว่าขนของชานทิลลี่จะยาวปานกลางโดยที่อาจจะมีขนชั้นล่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งขนนี้ทำให้เขาดูเป็นแมวขนยาว ขนนุ่มและลื่นดุจไหม

ชานทิลลี่เป็นคู่หูที่ทุ่มเทและชอบที่จะอยู่กับคนมากกว่าจะถูกทิ้งไว้ตามลำพัง ในขณะเดียวกันชานทิลลี่ไม่เรียกร้อง เขาเพียงจะ “ส่งเสียง” และ “พูด” หากว่ากำลังมีการสนทนาน สายพันธุ์นี้มีแสน่ห์ และอารมณ์ดี

7.หิมาลายัน (Himalayan)

แมวพันธุ์หิมาลายันเป็นแมวขนาดกลาง ถึงแม้ว่าเขาะจะมีกระดูกที่ใหญ่ และขนที่หนาทำให้เขามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าความเป็นจริง หิมาลายันเป็นแมวมีรูปร่างเตี้ยและหนา ขาที่หนา และคอที่สั้น กระดูกหนัก แต่หางสั้นและหูเล็ก ศรีษะของหิมาลายันกลม เขามีดวงตาที่ใหญ่ มีดวงหน้าที่แบน และจมูกที่มีสีตามสีผิว หิมาลายันเป็นแมวที่มีขนหนาทึบ และยาว เป็นสวยงาม แต่ควรที่จะเป็นมันและเงางาม หิมาลายันเป็นแมวที่สงบ แต่ชอบทำกิจกรรมแบบเด็ก ๆ เขาอาจจะนอนในตอนกลางวันหลังจากได้วิ่งเล่นหรือกลิ้งไปรอบ ๆ ห้องแล้ว

8.จาวานีส (Javanese)

จาวานีสเป็นแมวขนาดกลาง มีตำตัวยาวลาย มีกล้ามเนื้อมากกว่าแมวพันธุ์บาลินิส (Balinese) หรือ สยามนิส (Siamese) แต่เขามีรูปร่างเพรียวและกระดูกบาง ศรีษะของจาวานีสทรงสามเหลี่ยมและหูกางห่างกันเพื่อเน้นทรงทรงสามเหลี่ยมนี้ ดวงตาสีเข้ม สีฟ้าและสีเขียว ขนของจาวานีสยาวปานกลาง พิจารณาความยาวของขนได้จากขนบริเวณหาง ขนมีลักษณะนุ่มราวเส้นไหม ไม่มีขนด้านล่าง ลายจุดของจาวานีสสามารถเป็นลายเส้นหรือว่าเป็นลายกระดองเต่าเท่านั้น

จาวานีสเป็นแมวที่กระตือรือล้น เช่นเดียวกับแมวทั่วไป ควรจัดเตรียมที่ปีนป่ายและที่นอนที่สูงที่จำเป็นสำหรับพวกเขา ซึ่งหากไม่ได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ จาวานีสจะจัดเตรียมที่นอนเองเนื่องจากหุ่นที่เพรียวของเขาเต็มไปด้วยพลังกำลังของนักกระโดด

9.เมนคูน (Maine Coon)

เมนคูนมีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เพศผู้จะใหญ่กว่าเพศเมีย ลำตัวยาวและเป็นทรงสามเหลี่ยม หางยาว จึงทำให้เขาดูกว่าใหญ่กว่าความเป็นจริง เมนคูนเป็นแมวที่มีกระดูกหนาและมีกล้ามเนื้อ มีศรีษะและหูขนาดใหญ่ มีเส้นลายใต้ดวงตาม มีอกกว้าง และขาหนา ขนของเมนคูนหนาและนุ่มดุจเส้นไหม มีลักษณะที่น่าสนใจคือขนที่บริเวณท้องและหลังขาจะยาวย้วยลงมา แต่ขนที่บริเวณไหล่จะสั้น

นอกจากขนาดและประวัติแล้ว เมนคูนยังเป็นแมวที่ใจเย็น เรียบร้อย สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ตราบเท่าที่มีพื้อนที่ออกกำลังกายให้เขา เมื่อเขาวิ่ง อาจจะส่งเสียงเบาๆ ได้

10. เนบีลัง (Nebelung)

ลักษณะภายนอก เนบีลังเป็นแมวที่สง่างามและมีลำตัวที่มีขนาดยาว อีกทั้งยังมีดวงตาสีเขียวและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง แมวพันธุ์นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแมวพันธุ์รัสเซียนบลู แต่มีความแตกต่างบางประการ สำหรับจุดแตกต่างที่เด่นชัดคือ ความยาวของเส้นขน แมวพันธุ์รัสเซียนบลูมีขนสั้น ในขณะที่แมวพันธุ์เนบีลังมีขนกึ่งยาวที่นุ่มและมีลักษณะเหมือนแพรไหม อีกทั้งยังมีขนชั้นในที่หนาแน่น ขนที่มีสีน้ำเงินสว่างมีปลายขนสีเงินที่ช่วยให้แมวดูแวววาว นิสัยและอารมณ์ เนบีลังเป็นแมวที่มีอารมณ์ไม่รุนแรง มีเสียงที่นุ่มนวล ชอบแสดงความรัก และขี้เล่น แม้ว่าแมวพันธุ์นี้มอบความรักให้คนในครอบครัว แต่มันก็จะไม่ทำตัวน่ารำคาญ อย่างไรก็ตาม เนบีลังอาจเขินอายเมื่ออยู่ใกล้คนแปลกหน้า และอาจซ่อนใต้เตียงนอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ในภาพรวมนั้นเนบีลังเป็นแมวที่อุทิศตัวเพื่อเจ้าของและเป็นเพื่อนที่จงรักภักดี

11. นอร์วีเจียน ฟอเรสต์ (Norwegian Forest)

นอร์วีเจียน ฟอเรสต์ แมวพันธุ์นี้มีศรีษะทรงสามเหลี่ยมรูปลิ่ม คอมีกล้ามเนื้อหนา หูมีขนาดกลางและมีคางกลมเล็กน้อยและแข็งแรงมาก ขาหลังสูงกว่าขาหน้าเล็กน้อย มีกล้ามเนื้อที่ขาและมีอุ้งเท้ามีขนาดใหญ่ กลมและขนหนาระหว่างนิ้วเท้า จึงเท้าทำให้ดูมีขนาดขึ้นอีก มีขนที่หนาและยาว ซึ่งขนอันนี้ช่วยในการป้องกันร่างกายเมื่อต้องอาศัยในป่า ขนของนอร์วีเจียน ฟอเรสต์จะนุ่มลื่นโดยที่จะมีความยาวแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ขนหางยาวหนาและเป็นพวง

นอร์วีเจียน ฟอเรสต์ เป็นแมวที่อ่อนหวาน มีชีวิตชีวา เขาชื่นชอบที่จะคลุกคลีกับพ่อแม่ของตัวเอง เป็นคู่หูที่ดี

12.โอเรียนทัลขนยาว (Oriental Longhair)

โอเรียนทัลมีศรีษะสามเหลี่ยมยาว หูตั้งสูง จมูกยาวและตรง ขายาวเพรียว หางยาวและยกสูง ดวงตาทรงอัลมอนต์และมักเป็นสีเขียวสดใส ตัวที่มีสีขาวมักจะมีดวงตาสีฟ้า เขียวหรือว่าตาสองสี โอเรียนทัลลายแต้มมักจะมีตาสีฟ้า

โอเรียนทัลไม่เพียงแต่จะสวยงามเท่านั้นหากแต่ยังฉลาดมาก เขาสามารถถูกฝึกให้เดินบนทางได้ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะถูกฝึกให้ทำสิ่งอะไรก็ได้ตามที่คาดหวัง เชนเดียวกับแมวพันธุ์ที่ฉลาดอื่น ๆ โอเรียนทัลมีความคิดเป็นของตนเอง

13.เปอร์เซีย (Persian)

ลักษณะเด่นของแมวเปอร์เซียอยู่ที่ตาที่โต กะโหลกกลม หน้าแบน แก้มแน่น และใบหูขนาดเล็กที่มีปลายมน ขนาดหัวที่ใหญ่ของแมวเปอร์เซียช่วยพยุงคอที่สั้น หลายคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าแมวเปอร์เซียมีหน้าตาหลายแบบ เช่น หน้าแบนสุดๆ แบบ Peke-face หรือเป็นลุคเก่าที่จะเห็นว่าใบหน้าแมวเปอร์เซียมีความกลมขึ้นมาอีกนิดแบบ Doll-face รูปร่างของแมวเปอร์เซียจะเป็นสัดส่วนของกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ ขาสั้น หนา และมีอุ้งเท้าขนาดใหญ่ ด้วยขนที่สวย บวกกับความน่ารัก ความจงรักภักดีต่อเจ้าของ รักความสงบ ไม่ส่งเสียงดังเอะอะ และความฉลาดแสนรู้ของแมวเปอร์เซีย ทำให้น้องแมวสายพันธุ์นี้มัดใจให้หลายคนตกหลุมรักกันแบบถอนตัวไม่ขึ้น

14.แร็กดอล (Ragdoll)

แร็กดอลเป็นแมวสายพันธุ์ใหญ่ มีพละกำลังและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ แม้จะดูเป็นแมวขึงขัง จริงจัง แต่จริง ๆ แล้วเป็นแมวสบาย ๆ รักสงบสมชื่อ “แร็กดอล” ที่แปลว่า “ตุ๊กตาผ้า” ส่วนหัวของแมวพันธุ์แร็กดอลค่อนข้างกว้าง ด้านบนแบน และหูทั้งสองข้างตั้งห่างกัน ตาลึกกลมโตสีฟ้า ลำตัวของแมวพันธุ์นี้ยาว มีกล้ามอกกว้าง คอสั้นและขาตรงแข็งแรง อุ้งมือค่อนข้างกลมและใหญ่ มีขนแซมตามซอกนิ้ว ส่วนหางยาวเป็นพวง ขนของแมวพันธุ์แร็กดอลหนาละเอียดเหมือนเส้นไหม มีทั้งแบบขนยาวกลาง ไปจนถึงยาวมาก แต่สำหรับเหมียวที่โตเต็มไวแผงอกและรอบคอจะมีขนขึ้นแน่นฟู ขนแมวแร็กดอลจะมีอยู่ 3 แบบและแต่ละแบบจะมี 4 สี นอกจากนี้แร็กดอลบางตัวยังมีแต้มสีขาวบนหน้า หู หางและขาด้วย

15.รากามัฟฟิน (Ragamuffin)

แมวพันธุ์รากามัฟฟินมีศรีษะขนาดกลาง แต่ขนที่ปุกปุยทำให้ใบหน้าดูใหญ่ หูขนาดกลางและตั้งบนศรีษะเพื่อขับให้ใบหน้าเป็นทรงสามเหลี่ยมมากขึ้น ขายาวและแข็งแรง คางได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี ดวงตารูปไข่สีฟ้า รากามัฟฟินลายแต้มสีจะมีร่างกายสีอ่อนตัดกับสีเข้มของจุดทีเน้นเช่นใบหน้า หรือหู ในขณะที่รากามัฟฟินสองสีจะมีแต้มดำ แต่ว่าจะปรากฎสัญลักษณ์คล้ายตัว V ที่หน้าผากและหน้าท้อง ขาทั้งสี่ข้าง พู่ขนที่ขาสีขาว ส่วนรากามัฟฟินที่มีลายแด่นจะมีคางและขาสีขาว ซึ่งแตกต่างจากแร็กดอล รากามัฟฟินจะมีหลากหลายสีและรูปแบบ

รากามัฟฟินเป็นแมวที่สงบ แต่ไม่ใช่ปวกเปียกเวลาที่เราอุ้ม เขาใจเย็นและเข้าได้ดีกับทุกคนในครอบครัว สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันได้  จึงเหมาะสำหรับการเลี้ยงในอพาร์ทเม้นต์

16. ไซบีเรียน (Siberian)

แมวไซบีเรียนเป็นแมวที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งคล้ายกับสุนัขแมวไซบีเรียน ที่จะมีขนหนา ยาว และฟู เนื่องจากสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนี้มีถึงกำเนิดอยู่ในเขตเดียวกัน โดยประวัติของแมวไซบีเรียนนั้น ก็อาจจะไม่ได้ดูผาดโผน หรือน่าประหลาดใจสักเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับแมวสายพันธุ์อื่น ๆ เนื่องจากแมวไซบีเรียน หรือแมวไซบีเรียนฟอเรสนั้น จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแมวนอร์วีเจียน ฟอเรสต์

นอกจากนี้ในส่วนของลักษณะนิสัยแมวไซบีเรียน นิสัย ร่าเริง, ฉลาด, ขี้เล่น, ขี้อ้อน และที่สำคัญเข้ากับเด็ก ๆ ได้ค่อนข้างดี

17.เทอร์คิช แวน (Turkish Van)

ลักษณะของแมวเทอร์คิชแวนคือเป็นแมวกึ่งขนยาว รูปร่างใหญ่ กำยำ หัวกว้าง ใบหูตั้งและมีขนาดใหญ่ สีทั่วลำตัวจะเป็นสีขาว มีสีอื่นได้เฉพาะที่หัวและหาง แม้ว่าเทอร์กิชแวนจะค่อนข้างขี้อายกับคนแปลกหน้า แต่พวกมันก็รักเจ้าของมาก พวกมันมีเสียงเบา กินได้เยอะ และมีนิสัยแบบสบายๆ ซึ่งทำให้มันปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย

18.เทอร์คิช แองโกรา (Turkish Angora)

มีรูปร่างล่ำสัน จึงไม่ความที่จะผอม หูตั้ง ตากลมรี ขาด้านหลังสูงกว่าขาหน้า แมวพันธุ์นี้มักจะตื่นตัว กระตือรือล้นและมีความภูมิใจในตนเอง มีความยาวขนปานกลาง และมีชั้นเดียวทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา  มีการผลัดขนตามฤดูกาลแต่ไม่ว่าขนจะสั้นลงแต่ก็ยังคงความนุ่มลื่นและพริ้วไหวเวลาเคลื่อนไหว

เทอร์คิช แองโกร่าเป็นน่ารัก อ่อนหวาน แต่ว่าอาจจะเครียดหรือเสียใจได้หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกระทันหัน มีเสน่ห์และผูกพันกับเจ้าของ พวกเขาชอบวิ่งและเล่น

19.ยอร์กช็อกโกแลต (York Chocolate)

York Chocolate Cat มีขนขนาดกลางโดยมีน้ำหนักตัวผู้ 5-6 กก. และตัวเมียน้อยกว่าเล็กน้อย. ร่างกายได้รับการปกป้องด้วยผมสีช็อคโกแลตกึ่งยาวหลายชั้น อาจมีจุดสีขาวบนใบหน้าหรือหาง เป็นสัตว์ที่แข็งแรงมีมวลกล้ามเนื้อดีและมีสัดส่วนที่ดี ศีรษะของเขาค่อนข้างยาว ตามีสีเขียวน้ำตาลหรือทองหูแหลมมีนิสัยที่น่าทึ่ง เป็นแมวขี้สงสัยตลกและฉลาด เขาสนุกกับการงีบหลับและเล่นกับคนที่ใกล้ชิดที่สุด เขาชอบที่จะได้รับการดูแลและปรนเปรอ

แมวขนสั้นแท้

1.อะบิสซิเนียน (Abyssinian)

อะบิสซิเนียนเป็นแมวขนาดกลาง รูปร่างสง่า มีลำตัวเพรียวและขาเรียวยาวแข็งแรง หัวทรงกลม ปลายจมูกเรียวแหลม มีกระจุกขนโดดเด่นบริเวณปลายหู ดวงตากลมหางตาชี้  เนื่องจากแมวพันธุ์นี้ขนสั้นและเรียงชิดติดกัน จึงมีลวดลายเฉียบคมเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดจากแถบสีของเส้นขน สีที่พบได้บ่อยคือสีส้ม แต่ก็มีสีอื่น ๆ ด้วย

โซมาลิเป็นแมวที่ชอบเล่นและกระโดด นอกจากนี้เขายังเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายในบ้าน อะบิสซิเนียนชอบอยู่กับมนุษย์และสัตว์อื่น  เขาเป็นนักสังคมและชอบสุงสิง

2.อเมริกันขนสั้น (American Shorthair)

อเมริกัน ช็อตแฮร์มีพลังมาก ทุกส่วนของร่างกายได้รับการพัฒนามาอย่างดี เขามีอกที่กว้าง คอหนา กรามที่แข็งแรงและปากที่พัฒนารูปลักษณะมาอย่างดี ขาหนาและแข็งแรง ขนของอเมริกัน ช็อตแฮร์หนาและแน่น และจะยิ่งหนาและยาวขึ้นในช่วงหน้าหนาว

อเมริกัน ช็อตแฮร์เป็นคู่หูที่น่าชื่นชม เขาเลี้ยงง่ายและสุขุม ถือเป็นแมวที่น่ารักและผูกพันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

3.ออสเตรเลียนมิสต์  (Australian Mist or Spotted Mist)

ลักษณะของแมวออสเตรเลียไม่ค่อยแตกต่างจากญาติ ร่างกายของแมวหายากนี้เป็นสัดส่วน สัตว์มีขนาดร่างกายโดยเฉลี่ยปากกระบอกที่มีรูปร่างกลม ตาใหญ่และหูยาวขนของแมวเหม็นหนากับผมสั้นโดยไม่มีเสื้อชั้นใน บนพื้นผิวของขนสัตว์ในแมวเหล่านี้เป็นจุดและลายเส้นของสีเข้ม

ออสเตรเลียน มิสต์เป็นแมวที่ร่าเริงมากและชอบคน พวกเขามีนิสัยเข้ากับคนง่าย เงียบและใจเย็น ทำให้เหมาะสำหรับการเลี้ยงในครอบครัว และเหมาะกับเจ้าของที่เป็นคู่รัก หนุ่มโสดสาวโสด หรือผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน แมวสายพันธุ์นี้เข้ากันได้ดีกับเด็ก ๆ ยอมให้อุ้มและตามปกติจะไม่ข่วน เป็นแมวที่ฉลาดและผ่อนคลายมาก

4.บอมเบย์ (Bombay)

บอมเบย์ เป็นแมวที่มีรูปร่างล่ำสัน บางตัวอาจกระทัดรัด แต่มีกล้ามเนื้อและกระดูกหนักมาก นอกจากนี้ยังมีรูปร่างกลมทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นศรีษะ ปลายหู ตา คางหรือแม้กระทั่งเท้า ขนสั้นเป็นมันวาว ขนจะมีสีดำเข้มเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

บอมเบย์วัยหนุ่มจะกระตือรือล้น อยากรู้อยากเห็น และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนได้ง่าย แต่ในช่วงอายุทุกวัย พวกเขาชอบการมองดูโลกภายนอกดังนั้นสถานที่โปรดจึงเป็นที่หน้าต่าง  นอกจากนี้บอมเบย์ยังต้องการเวลาที่จะอยู่กับเจ้าของด้วย

5.บริติชขนสั้น (British Shorthair)

บริติช ช็อตแฮร์ทุกส่วนของร่างกายได้รับการพัฒนามาอย่างดี มีอกที่กว้าง คอหนา กรามที่แข็งแรงและปากที่พัฒนารูปลักษณะมาอย่างดี ขาหนาและแข็งแรง ขนของอเมริกัน ช็อตแฮร์หนาและแน่น และจะยิ่งหนาและยาวขึ้นในช่วงหน้าหนาว ลวดลายของขนเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรืออำพรางตัว

บริติช ช็อตแฮร์เป็นแมวที่น่าพึงพอใจเพื่อจะเป็นคู่หู เขาเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายและสุขุม มีความจงรักภักดีมาก และชอบสุงสิงกับทุกคนในครอบครัว

6.เบอร์มีส (Burmese)

แมวเบอร์มีส เป็นแมวที่กลมทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นศรีษะ ปลายหู ตา คางหรือแม้กระทั่งเท้า แมวพันธุ์นี้ดูแข่งแกร่งมั่นคงทั้งรูปลักษณ์และความรู้สึก และแข็งแรงมาก ขนของเบอร์มีสั้นและมันวาว เมื่อเป็นลูกแมวอาจจะปรากฎเฉดสีเข้มให้เห็นแต่ว่าจะหายไปเมื่อโตขึ้นตามอายุขัย และเปลี่ยนเป็นสีเข้มสีเดียวและเป็นที่ยอมรับทุกสี

แมวเบอร์มีสหนุ่มจะกระตือรือล้น อยากรู้อย่ากเห็นและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย อย่างไรก็ตามเมื่อมีอายุมากขึ้นเบอร์มีสจะนิ่งสงบขึ้นและชอบที่จะนั่งดูมากกว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด เบอร์มีสชอบมองดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวและสถานที่โปรดมักจะเป็นที่หน้าต่างซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถมองดูสิ่งต่างๆด้านนอก เบอร์มีสสามารถเข้าได้ดีกับแมวสายพันธุ์เดียวกันและไม่สามารถเข้ากับแมวสายพันธุ์อื่น

7.เบอร์มิลลา (Burmilla)

เบอร์มิลลา เป็นแมวที่มีรูปร่างกลม ศรีษะและปลายหูกลม ในทะเบียนจะแสดงป้าย (break) และดวงตามีค่อนข้างเฉียง ขนของเบอร์มิลลา สั้นและนุ่ม จากพ่อแม่พันธุ์ที่มีขนหนาและแน่น เบอร์มิลลา เป็นแมวที่สุขุม และดูแลง่าย ต้องการการเอาใจใจใส่เพียงเล็กน้อย เขานับได้ว่าเป็นคู่หูที่ดี

8.แคลิฟอร์เนียสแปงเกิลด์ (California Spangled)

เป็นสายพันธุ์ของแมวบ้านที่ได้รับการอบรมให้มีลักษณะคล้ายแมวป่าด่าง เช่น ocelot และเสือดาว แมวตัวนี้มีร่างกายที่ยาว ลีบแบน มีกล้ามเนื้อเล็กน้อย และเดินแบบเหวี่ยงต่ำพร้อมกับจุดต่าง ๆ รูปร่างจุดที่ต้องการมากที่สุดบนแมวคือทรงกลม แต่ค่อนข้างเป็นก้อน สามารถใช้จุดสามเหลี่ยม วงรี หรือสี่เหลี่ยมได้เช่นกัน

9. ชาร์เทอร์ หรือ ชาร์ตรู (Chartreux)

ทุกองค์ประกอบของชาร์เทอร์ทุกส่วนของร่างกายได้รับการพัฒนามาอย่างดี มีอกที่กว้าง คอหนา กรามที่แข็งแรงและปากที่พัฒนารูปลักษณะมาอย่างดี ขาหนาและแข็งแรง ขนของชาร์เทอร์หนาและแน่น และจะยิ่งหนาและยาวขึ้นในช่วงหน้าหนาว ลวดลายของชนเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรืออำพรางตัว

ชาร์เทอร์เป็นแมวที่น่าพึงพอใจเพื่อจะเป็นคู่หู เขาเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายและสุขุม มีความจงรักภักดีมาก และชอบสุงสิงกับทุกคนในครอบครัว

10.คัลเลอร์พอยต์ขนสั้น (Colorpoint Shorthair)

คัลเลอร์พอยต์ ช็อตแฮร์ เป็นแมวที่สุดยอด ศรีษะทรงสามเหลี่ยมยาว เช่นเดียวกับหูที่ตั้งสูงและเป็นสามเหลี่ยม จมูกยาวตรง ขายาวเพรียว หางยาวชี้ขึ้น ดวงตาทรงอัลมอนด์สีฟ้ากระจ่าง ขนมันสั้น เงางาม เร่างกายเพียวมีกล้ามเนื้อ แมวพันธุ์นี้สีของลำตัวจะอ่อนตัดกับความเข้มของสีลวดลาย หางและเท้าจะแตกต่างจากสีขนที่ร่างกาย บริเวณใบหน้าจะมี ลาย ที่มีสีเดียวกับบริเวณที่สีเข้ม ลายนี้จะปรากฎที่บริเวณใบหน้า รอบดวงตา และรอยย่นของหน้า

คัลเลอร์พอยต์ ช็อตแฮร์ ไม่เพียงแต่สวยงานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นแมวที่ฉลาดมาก ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เท่ากับแมวพันธุ์สยามมิส หากแต่ก็สามารถฝึกให้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทำทุกอย่างที่ผู้เลี้ยงต้องการได้  เช่นเดียวกับแมวพันธุ์ที่ฉลาดอื่นๆ  คัลเลอร์พอยด์ ช็อตแฮร์ มีความคิดเป็นของตนเอง

11.อียิปเทียน โม (Egyptian Mau)

       อียิปต์เทียน โม เป็น สายพันธุ์แมว ที่ขนาดตัวอยู่ในขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยเพศผู้และเพศเมียนั้นจะมีขนาดตัวที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 8 ถึง 12 ปอนด์ ลักษณะสีขนจะเป็นลายจุดคล้ายกับแมวลายสลิดบ้านเรา ส่วนตาจะเป็นสีเขียว ขนสั้นนุ่มลื่นตลอดทั้งตัว ไม่ปรากฏอาการแพ้แต่อย่างใด ต้องการการดูแลรักษาความสะอาดในระดับต่ำ แต่ต้องการการเอาใจใส่ในระดับปานกลางจนถึงสูง อายุขัยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9 ถึง 13 ปี แนวโน้มการผลัดขนอยู่ในระดับปานกลาง ที่น่าเสียดายคืออัตราการพบของมันค่อนข้างยาก ลักษณะนิสัยมักจะนั่งนิ่งคอยสังเกตสิ่งรอบตัว มีความกระตือรือร้น แข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ เราต้องปรับโภชนาการให้เข้ากับเขาและมีพื้นที่ให้เขาได้ออกกำลังกายเพียงพอเนื่องจากเขามีความสามารถในการปีนป่ายและการกระโดดที่เก่งกาจเป็นอย่างมาก 

12.ยูโรเปียนขนสั้น (European Shorthair)

ยูโรเปียนขนสั้น มีกล้ามเนื้อขนาดกลางถึงใหญ่มีหน้าอกกว้างและมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ขาที่แข็งแรงมีความยาวเฉลี่ยและมีอุ้งมือล้อมรอบ หางมีความหนาค่อนข้างมากที่ฐานและให้ปลายหางโค้งไปเรื่อย ๆ สีขนดำสีแดงสีน้ำเงินและสีครีมที่มีหรือไม่มีสีแดงเข้มหรือสีขาว

13.เอกโซติก (Exotic)

เอ็กซ์โซติก ช็อตแฮร์ มีขนาดตัวปานกลาง รูปร่างป้อม ลักษณะหัวจะออกกลมและกว้าง หูมีขนาดเล็ก ตั้งห่างกัน ส่วนหน้าจะกลมแป้น ตาค่อนข้างกลมโตและมีสีโดดเด่นสะดุดตา ขาของแมวพันธุ์นี้สั้น ล่ำและแข็งแรง อุ้งเท้ามีลักษณะกลมและมีขนแทรกเพื่อกระจายน้ำหนักฝ่าเท้า หางสั้นและมีขนเป็นพวง ขนสั้น หนานุ่มและเงางาม มีขนชั้นในที่นุ่ม กระจุกแน่น แมวพันธุ์เอ็กซ์โซติก ช็อตแฮร์มีสีและลายขนเหมือนกับแมวเปอร์เซีย และก็มีแบบลายจุดด้วย

แมวพันธุ์เอ็กซ์โซติก ช็อตแฮร์ มีนิสัยคล้ายคลึงกับแมวพันธุ์เปอร์เซีย อย่าง นิสัยว่านอนสอนง่าย อ่อนโยน ขี้เล่น กระตือรือร้น เงียบ ไม่มีนิสัยชอบร้อง สามารถอยู่ในบ้านตัวเดียวได้ ซึ่งในแมวเพศผู้จะมีความน่ารัก ขี้อ้อนและรักเจ้าของมากกว่าเพศเมีย รวมถึงสามารถเข้ากับคนภายในครอบครัว แมว หรือสัตว์ตัวอื่นได้ปานกลาง

14.ฮาวานาบราวน์ (Havana Brown)

ฮาวานา บราวน์ เป็นแมวขนาดกลาง รูปร่างยาวและมีกล้ามเนื้อ เพศผู้จะตัวใหญ่กว่าเพศเมีย ศรีษะของฮาวานา บราวน์เป็นทรงสามเหลี่ยมรูปลิ่ม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากคางเป็นรูปสี่เหลี่ยม จึงทำให้ปากของเขาดูเหมือนฟักข้าวโพด ตาสีเขียวสว่างใสและหูของฮาวานามีขนาดกลาง ขนของฮาวานามีขนาดสั้นไปจนถึงยาวปานกลาง นุ่มลื่นเป็นมันวาว สีน้ำตาลเข้มหรือว่าม่วงมะฮอกกานี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้ 

ฮาวานา บราวน์ มีนิสัยขี้เล่น แต่ส่วนใหญ่มักจะเล่นกับของเล่นที่ชื่นชอบ เขาชอบเล่นกับผู้ดูแลด้วยแต่ว่าบางเวลาอาจจะอยู่ตัวเดียว แมวพันธุ์นี้มีแนวโน้มที่จะติดกับคนใดคนหนึ่งและผูกพันชีวิตของตัวเองไว้กับคนนั้น

15.โคราช (Korat)

แมวสีสวาดหรือแมวโคราช เป็นแมวขนสั้น เป็นมัน เส้นละเอียดและเรียงชิดติดกับผิวหนัง เป็นแมวที่มีสีเดียวคือสีสวาด ซึ่งมีลักษณะเทาอมเขียว แต่หากเป็นสายตาฝรั่งอาจมองว่าเป็นสีเงินอมฟ้า จมูก ริมฝีปากและอุ้งเท้าของแมวสีสวาดมีสีน้ำเงินอมเทาหรือสีม่วง ส่วนหัวจะเป็นทรงหัวใจและมีใบหูใหญ่ ตาโต ดูตื่นตัว ส่วนลำตัวก็แข็งแรง

แมวโคราชเป็นแมวสังคมและชอบที่จะเล่นกับคน สามารถเข้ากับครอบครัวและสัตว์ชนิดอื่นได้ดี แมวโคราชมักเป็นที่รักใคร่ของคนในครอบครัว เพราะ เป็นแมวที่ขี้อ้อน ชอบที่จะถูกกอด และเล่นด้วยในขณะที่พวกมันเป็นจุดสนใจ ซึ่งแมวโคราชยังสามารถจดจำการกระทำที่ทำให้เจ้าของสนใจตัวเองได้

16.อ็อกซี่แคท (Ocicat)

แมวพันธุ์นี้มีขนาดกลางถึงใหญ่ และมีลายจุดเฉพาะตัวของสายพันธุ์ ส่วนอกจะยุบแต่กว้าง มีขาแข็งแรงและกล้ามเนื้อเป็นทรวดทรงงดงาม ส่วนหัวเป็นทรงสามเหลี่ยมกลับหัวแต่ก็มีขากรรไกร “เหลี่ยม” ด้วย ใบหูมีลักษณะใหญ่ กว้างและมีกระจุกขน หลายคนจึงนึกว่าแมวพันธุ์นี้มีนิสัย “ดุร้าย” อ็อกซี่แคทมีขนสั้นและละเอียดเหมือนผ้าซาติน ส่วนลวดลายจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้จะกระจายเป็นระเบียบไปทั่วลำตัวด้านข้าง หัวไหล่และสะโพก ต่อเนื่องไปจนถึงขาและส่วนท้อง ส่วนหน้าผากจะมีลายตัวอักษรเอ็ม (M) ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ส่วนหางจะมีจุดสลับกับวงกลมสีเข้มไปจนสุดปลายหาง แมวพันธุ์อ็อกซี่แคทมีหลายสี

17.โอเรียนทัลขนสั้น (Oriental Shorthair)

แมวโอเรียนทัลขนสั้น นั้นเมื่อมองโครงหน้าก็จะคล้ายกับแมวสปริ้ง แต่ต่างที่มีขนนั่นเอง พวกมันนั้นเป็นแมวขนาดกลางจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 8-12 ปอนด์ ตามีสีฟ้า เขียว และตาสองสี หัวมีรูปร่างของลิ่มแคบ ตาเป็นรูปอัลมอนด์ สีส่วนใหญ่มักเป็นสีเขียว สีขาว หูกว้างที่ฐานและชี้ ขาหลังยาวกว่าขาหน้า แมวโอเรียนทัลขนสั้น จะมีขนที่สั้นและมันเงา เรียบไปตามลำตัว อายุขัยเฉลี่ยได้ 9-13 ปี

แมวโอเรียนทัลขนสั้น นอกจากจะมีความสวยงามเป็นลักษณะเฉพาะแล้ว มันยังฉลาดมาก มีนิสัยอ่อนโยน มีชีวิตชีวา เฉลียวฉลาด ดูแลง่าย และชอบอยู่กับบ้านที่คึกคักมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา มันสามารถถูกฝึกให้เดินบนทางได้ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า มันจะถูกฝึกให้ทำสิ่งอะไรก็ได้ตามที่คาดหวัง เช่นเดียวกับแมวพันธุ์ที่ฉลาดอื่น ๆ

18.รัสเซียนบลู (Russian Blue)

รัสเซียนบลูเป็นแมวขนาดกลางถึงใหญ่ มีรูปร่างเพรียวบาง งามสง่า และขาเรียวยาว มองผ่าน ๆ เหมือนเดินเขย่งปลายเท้าตลอดเวลา ส่วนหัวเป็นทรงสามเหลี่ยมกลับหัว พร้อมด้วยแผงหนวดที่โดดเด่นและใบหูขนาดใหญ่ ดวงตาของรัสเซียนบลูกลมโตคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ ตั้งห่างกันและมีสีเขียวสดใส ขนของแมวพันธุ์นี้มีสองชั้น ขึ้นเรียงกันแน่นและสั้น ให้สัมผัสนุ่มละเอียด หากสัมผัสขนของรัสเซียนบลูแล้วจะรู้ว่าต่างจากสายพันธุ์อื่น สีขนด้านนอกจะออกเทาเหลือบน้ำเงินหรือเทาประกายเงิน

รัสเซียนบลูเป็นแมวรักสงบและตกใจง่าย บางครั้งขี้อายและเก็บตัว แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นแมวที่จงรักภักดีกับเจ้าของที่มันเลือกไว้อย่างยิ่ง แมวสายพันธุ์นี้อาจระแวงคนแปลกหน้าและใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์สักพัก แต่เมื่อได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื่นชอบแล้ว ก็จะเล่นของเล่นและชอบกระโดด ปีป่าย และวิ่งไปมาอย่างปราดเปรียวและเท้าเบา

19.สยามีส หรือ วิเชียรมาศ (Traditional Siamese or Applehead Siamese)

ลักษณะของแมวพันธุ์วิเชียรมาศโดยทั่วไปมีขนสั้นสีขาว หรือน้ำตาลอ่อน มีแต้มสีครั่ง หรือสีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่เท้า หาง และบริเวณอวัยวะเพศ รวมทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง ขณะที่เป็นลูกแมวจะมีขนสีครีมอ่อน หรือขาวนวล โดยสีของขนจะมีลักษณะเข้มขึ้นเมื่ออายุของแมวมากขึ้นตามลำดับ หัวมีลักษณะไม่กลมหรือแหลมเกินไป หน้าผากใหญ่และแบน จมูกสั้น หูใหญ่ ตั้งสูงเด่นอยู่บนหัว ตามีลักษณะสีฟ้าเหมือนแก้วใส หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนใหญ่และค่อย ๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตับ

ด้วยความที่ตามธรรมชาติแล้ว แมวพันธุ์วิเชียรมาศเป็นแมวที่ล่าสัตว์กินเองเป็นอาหาร จึงทำให้แมววิเชียรมาศมีความปราดเปรียวสูง เคลื่อนที่คล่องแคล่ว ว่องไว และมีสัญชาตญาณการเป็นนักล่าที่ดี มีความระแวงระวังภัยให้กับตัวเองสูง แต่ในขณะเดียวกันก็รักสงบ รักเจ้าของ และขี้อ้อนมาก

20.สิงหปุระ (Singapura)

แมวสิงหปุระเป็นแมวตัวเล็กที่สุดในโลกอีก 1 สายพันธุ์ ลักษณะภายนอกจะมีดวงตาที่กลมโต ใบหูขนาดใหญ่ เป็นจุดเด่นที่ทำให้พวกมันดูน่ารักและสะดุดตา มีความคล้ายคลึงกับแมวสายพันธุ์อบิสสิเนียไม่น้อยแต่มีขนาดตัวที่เล็กกว่า มีขนสีงาช้างตลอดทั้งลำตัวโดยมีขนสีน้ำตาลเข้มกระจายอยู่ทั่วทั้งตัวเช่นเดียวกัน หางยาว เขามีขนาดเล็ก สีตาพบได้ทั้งสีเหลือง สีเขียว และสีน้ำตาลแดง เป็นแมวที่มีความฉลาดหลักแหลมและยังคงสัญชาตญาณของนักล่าเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม ดังนั้นพวกมันจึงต้องการการออกกำลังกายและชอบปีนป่ายไปทั่ว เราจึงต้องมีพื้นที่ให้พวกมันได้ออกกำลังกายสักเล็กน้อย และเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาในการเล่นกับพวกมัน เพราะพวกมันเป็นแมวที่ขี้เล่นและขี้อ้อนเป็นอย่างมาก ชอบเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของ บางครั้งก็มักจะกระโดดขึ้นมานั่งบนตักและยังเป็นแมวขี้สงสัยอีกด้วย

21.สโนว์ชู (Snowshoe)

ลักษณะรูปร่างคล้ายแมวในฝั่งตะวันออกหรือแมวต่างชาติทั่วไป และมีต้นแบบมาจากแมวสยามในยุคก่อน สโนว์ชูมีดวงตาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่โดดเด่น ลักษณะคล้ายถั่ววอลนัท ซึ่งมีขนาดกลมโตกว่าของแมวสยาม แต่ไม่กลมเท่ากับแมวเปอร์เซีย และมีสีฟ้าเป็นประกายอีกด้วย

นิสัย มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ขี้เล่น อารมณ์ดี ชอบอยู่กับผู้คน มีความออดอ้อนเจ้าของเก่งจนทำให้ตกหลุมรักเอาได้ง่าย ๆ แต่บางครั้งก็มีมุมขี้อายกับคนแปลกหน้า ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นัก แต่ยังเป็นแมวที่เป็นมิตร ใส่ใจกับทุก ๆ ทุกคนในครอบครัว รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ ในบ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นแมวที่ฉลาดมาก สามารถสอนพวกเกมหรือฝึกทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ให้สโนว์ชูได้อย่างง่ายดาย

22.โซโกเก (Sokoke)

แมวสายพันธุ์นี้มีขนที่มีลักษณะเฉพาะ นั่นคือ มีลายริ้วอยู่ตามตัว แต่เพราะมีขนสีผสมทั่วตัว ทำให้ลักษณะภายนอกของแมวโซโกเกมีความพิเศษอย่างมาก

โซโกเกเป็นแมวที่ไม่ชอบอยู่นิ่งและฉลาด แถมยังมีนิสัยขี้อ้อน แต่ไม่เรียกร้องความสนใจจากเจ้าของมากเกินไป สายพันธุ์นี้เหมาะสำหรับครอบครัวเป็นอย่างมาก ทั้งยังชื่นชอบการเล่น การสำรวจ และการได้พักผ่อนอยู่ข้างๆ เจ้าของ

23.โซมาลี (Somali)

โซมาลีมีรูปลักษณะผสมผสานในทุกองค์ประกอบด้วยศรีษะที่เรียบ เขามีเส้นนูนใหญ่ที่บริเวณกลางศรีษะทรงสามเหลี่ยม หูขนาดใหญ่ที่ตั้งขึ้นเพื่อระวังภัย ทำให้ดูราวกับว่าเขาตื่นตัวตลอดเวลา ดวงตากลมใหญ่แสดงถึงความตื่นตัวและฉลาดในสายเลือด ขนของโซมาลิ จะขึ้นหนานุ่มบริเวณหู หางมีขนปุกปุยคล้ายหาของสุนัขจิ้งจอก สีของโซมาลิพิเศษคือ ขนส่วนใหญ่จะเป็นสีเดียว โดยมีขนสีเข้มขึ้นตามแนวสันหลัง สีของของที่ลำตัวจะนุ่มและสว่างกว่าขนที่คอและด้านล่างและในด้านในของขา เขาดูมีลักษณะดูยกเว้นแต่ที่บริเวณขนที่ปุกปุย ซึ่งจากสีและลายทำให้เขาดูมิติมากกว่าในแมวสายพันธุ์อื่น 

โซมาลีเป็นแมวที่ชอบเล่นและกระโดด นอกจากนี้เขายังเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายในบ้าน โซมาลิชอบอยู่กับมนุษย์และสัตว์อื่น  เขาเป็นนักสังคมและชอบสุงสิง ซึ่งอาจจะเลี้ยงกับแมวตัวอื่นในเวลาที่เราไม่อยู่บ้าน

24.ท็องกินีส (Tonkinese)

แมวพันธุ์ไทยท็องกินีส เป็นแมวขนาดกลาง โดยหัวมีลักษณะกลม มีความยาวมากกว่าความกว้าง, มีโหนกแก้มสูง, ปากทู่ มีความยาวเท่ากับความกว้าง,หนวดบาง โค้งงอ, ตา เป็นรูปทรงอัลมอนด์ มีขนาดเหมาะสมกับใบหน้า, หูมีขนาดปานกลาง กลม ฐานหูกว้าง มีขนสั้นบริเวณหู, ลำตัวยาว เป็นกล้ามเนื้อแน่น, หางเรียวยาว ขนเรียบ นุ่มคล้ายเส้นไหม ยาวปานกลาง ขนเงาและมันวาว โดยสีขนสามารถพบได้หลากหลายสีมีมากกว่า 12 สี ซึ่งทุกสีจะต้องมีสีพื้นฐานเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ สีน้ำตาล , สีเบจ หรือสีอ่อนซีด , สีฟ้า , หรือสีแพลตตินั่ม

แมวพันธุ์ไทยท็องกินีส มีนิสัยเป็นมิตร เอาใจใส่ ขี้เล่น และรักเจ้าของ มักจะคอยเดินตามเจ้าของ และชอบเจอผู้คน แต่ไม่ชอบให้วุ่นวายกับตัวเอง สามารถปล่อยให้แมวอยู่ตัวคนเดียวในบ้านทั้งวันได้ ไม่มีนิสัยชอบร้อง

แมวที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม

1.อเมริกันเคิร์ล (American Curl)

ศรีษะของอเมริกัน เคิร์ลเป็นทรงลิ่ม ดวงตาเหมือนเม็ดวอลนัท หางยาว ลักษณะเด่นเฉพาะคือหูที่พลิกม้วนไปด้านหลัง หูขนาดใหญ่ของแมวพันธุ์นี้จะพลิกม้วนไปด้านหลังอย่างน้อย 90 องศา และมีขนตามธรรมชาติ ปลายหูจะยืดหยุ่นสามารถขยับได้โดยไม่ทำให้เจ็บปวด ขนของอเมริกัน เคิร์ล จะนุ่มลื่น ทั้งชนิดขนสั้นและขนยาว ซึ่งชนิดขนยาวนั้นจะมีความยาวแบบกึ่งยาวมากกว่ายาว แมวพันธุ์นี้เป็นที่ยอมรับในทุกสีและรูปแบบ

อเมริกัน เคิร์ลเป็นแมวที่มีชีวิตชีวา สนใจผู้คนรอบตัวและเข้าได้ดีกับผู้ดูแล

2.อเมริกันไวร์แฮร์ (American Wirehair)

อเมริกัน ไวร์แฮร์ มีพลังมาก ทุกส่วนของร่างกายได้รับการพัฒนามาอย่างดี เขามีอกที่กว้าง คอหนา กรามที่แข็งแรงและปากที่พัฒนารูปลักษณะมาอย่างดี ขาหนาและแข็งแรง ขนของเหมือนกับบรรพบุรุษของเขาจะมีลักษณะเหมือน อเมริกัน ช็อตแฮร์ยากเว้นแต่ลวดลาย Crimped  คือขนจะหนาและแน่น

อเมริกัน ไวร์แฮร์ เป็นคู่หูที่น่าชื่นชม เขาเลี้ยงง่ายและสุขุม ถือเป็นแมวที่น่ารักและผูกพันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

3.คอร์นิช เร็กซ์ (Cornish Rex)

คอร์นิช เร็กซ์ มีศรีษะแคบ หูใหญ่ และตากลมโตเมื่อเทียบกับขนาดของศรีษะ  เขามีจมูกงุ้มหรือที่เรียกว่าจมุกโรมัน คางแข็ง ขาเพรียว หากเล็กยาวและยืดหยุ่นได้ดี ขนของคอร์นิช เร็กซ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มันนุ่มดุจเส้นไหม นุ่มเป็นลอนคลื่นเหมือนกับแถวของข้าวโพด

คอร์นิช เร็กซ์ เขาชอบที่จะอยู่ข้างผู้ดูแลและใช้เวลาด้วยกันทุกวัน ส่วนใหญ่เขาจะทำทุกอย่างร่วมกับผู้ดูแล และเรียนรู้ที่จะเดินพร้อมสายจุงกับเจ้าของเพื่อให้มีเวลาร่วมกันมากขึ้น ดังนั้นการดูแลความจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก

4.ซิมริค (Cymric)

ซิมริคเป็นทรงกลมที่มีศรีษะ ตา เครา และสะโพกกลม ตำแหน่งของหูเมื่อมองจากด้านหลังจะเป็นทรงร็อกเกอร์ ขาหลังยาวกว่าขาหน้าซึ่งจะเห็นเมื่อยืนขึ้น ซิมริคไม่ได้หางกุดทุกตัว ในตัวที่ไม่มีหางเลยเมื่อจับหรือสัมผัสโดยการลูบจากสะโพกลงมาจะไม่มีสะดุดหรือรู้สึกถึงความขรุขระใดๆ สะโพกจะเรียบลื่นเลย ชนิดนี้จะเรียกว่า รัมปี้ส์ แต่บางตัวจะมีปุ่มหางปรากฎ เราเรียกชนิดนี้ว่า สตัมปี้ส์ และชนิดสุดท้ายเมื่อลูบจากสะโพกลงมาจะปรากฎหางสั้นๆขึ้นมา ลูกแมวซิมริคบางตัวเกิดมาพร้อมหางและบางตัวเกิดมามีหางครึ่งเดียว

ซิมริคสงบ อ่อนหวาน และราวกับไม่เคยจะเสียใจกับสิ่งใดเลย แมงซ์จึงเป็นคุ๋หูที่ดีและน่าชื่นชมของมนุษย์ 

5.ดีวอน เร็กซ์ (Devon Rex)

เดวอน เร็กซ์ มีรูปร่างไม่ปกติคือ ศรีษะเป็นรูปสามเหลี่ยม และจมูกงุ้มใต้ตา ดวงตากลมใหญ่อยู่ใต้ศรีษะในแนวกว้าง หูกางเหมือนผีเสื้อเมื่อมองทั้งใบหน้าแล้วทำให้แมวพันธุนี้ดูเหมือนภูตตัวเล็ก หรือเอลฟ์ ขนของเดวอน เร็กซ์ไม่ปกติ บางตัวไม่มีขนโดยเพราะอย่างยิ่งบริเวณที่เขาสามารถเลียถึง ขนเปราะบางมาก การแปรงขนอาจสามารถทำให้ขนหลุดร่วงออกทั้งหมดได้ เคราของเดวอนจะค่อย ๆ หลุดได้เพราะความเปราะบางเช่นกัน

เดวอน เร็กซ์ เป็นแมวที่กระตือรือล้นมีพลังงานมาก เขาเป็นตัวตลกตัวน้อยที่จะช่วยผู้ดูแลหัวเราะได้จากกิริยาอาการขี้เล่น ซึ่งทำให้เดวอนคาดหวังที่จะได้รับความเอาใจใส่เป็นรางวัลพร้อมการลูบ

6.เยอรมัน เร็กซ์ (German Rex)

แมวพันธุ์เยอรมันเร็กซ์ มีกระดูกที่บางมาก แต่ว่าด้วยความเป็นแมวนักกีฬามันจึงไม่หักง่าย เยอรมัน เร็กซ์มีศรีษะที่กลม หูใหญ่ดวงตาที่ใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดศรีษะ มีคางที่แข็งแรงและยาว มีขาเรียว ขายาวปานกลางและปกคลุมด้วยขน ขนของ แมวพันธุ์เยอรมันเร็กซ์ มีความพิเศษมาก ขนเป็นหยักสั้นและนุ่มตามทำธรรมชาติ แม้แต่เคราก็หยัก

แมวพันธุ์เยอรมันเร็กซ์ ชอบมีส่วนร่วมกับผู้ดูแล เขาชอบอยู่ข้างผู้ดูแลและมีเวลาร่วมกันทุกว้น 

7.แจแปนนีส บ็อบเทล (Japanese Bobtail)

ศรีษะของบ๊อบเทลเป็นทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าพร้อมหูที่ตั้งสูงและยื่นออกมาทางด้านหน้า กระดูกแก้มเด่น ตากลมเมื่อมองจากด้านหน้าแต่เอียงเฉียงเมื่อมองจากด้านข้าง จมูกลาด ขาหลังของบ๊อบเทลจะยาวกว่าขาหน้าเล็กน้อย มีหางที่สั้นโดยธรรมชาติหรือโดยการขลิบเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของตัว หางนี้เป็นส่วนที่เต็มและสมบูรณ์จากกระดูกสันหลังเช่นเดียวกับที่พบในแมวหางยางปกติ ที่สำคัญที่สุดหางอันนี้สั้นกว่าแมวพันธุ์อื่นแต่ยังคงสามารถเห็นไม่ได้กุดไปเลย การตัดหางเป็นสาเหตุให้ขนที่หางจะแพร่หรือและมีทรงเหมือนหางกระต่าย ในบ๊อบเทลชนิดขนยาว ขนที่ยาวกว่าปกติของหางทำให้มีลักษณะเหมือนขนนก

เจแปนนิส บ๊อบเทลเป็นแมวที่กระตือรือล้น อ่อนหวาน น่ารักและฉลาดมาก เขาชอบที่จะอยู่กับคนและเล่นด้วยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเรียนรู้ชื่อของตัวเองและตอบสนองได้ บ๊อบเทลชอบเข้าสังคมและสามารถเข้ากับคนได้ดี ในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าได้ดีกับแมวพันธุ์อื่น และกับบ๊อบเทลตัวอื่น เขาเคยถูกเรียกว่าแมวที่เล่นพรรคเล่นพวก เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุดหากมีคู่หูของตัวเอง

8.ลาเปิร์ม (LaPerm)

ลาเปิร์มเป็นแมวขนาดกลาง ขายาว หูบาน จุดเด่นของมันคือ ขน ซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นและหยิก แต่เมื่อลูบขนมัน จะรู้สึกได้ถึงความนุ่มนวล ลำคอ หน้าท้อง หู และฐานหูของมันนั้นจะเต็มไปด้วยขนที่หยิกเป็นเกลียว ส่วนที่เหลือก็จะเป็นขนหยิกอ่อน ๆ รวมทั้งหนวดและคิ้วด้วย มีลาเปิร์มบางตัวที่เกิดมาขนตรง แต่เมื่อมันมีลูก ลูกจะขนหยิก โดยเวลามีลูกนั้นจะมีทั้งตัวขนหยิก และขนตรงในครอกเดียวกัน การเพิ่มความหลากหลายของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ยังทำให้ได้ลูกแมวที่มีทั้งขนสั้นและขนยาว

ลาเปิร์มเป็นแมวที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบออกไปเที่ยวข้างนอก ชอบทำตัวติดคุณและอยากมีส่วนร่วมกับทุกอย่างที่คุณทำ เป็นแมวที่อ่อนโยนและจงรักภักดี ชอบอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ เพราะมีนิสัยขี้อ้อนและเป็นที่รักใคร่ แมวสายพันธุ์นี้จึงเข้ากับเด็กๆ และสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ ของครอบครัวได้อย่างดี ทำให้ลาเปิร์มเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของครอบครัว

9.แมงซ์ (Manx)

แมงซ์ เป็นแมวที่รูปร่างกลม ศรีษะกลม ตากลม อุ้งเท้ากลม และสะโพกมน หูทรง rocker แข็งเมื่อมองจากด้านหลัง ขาหลังยาวกว่าขาหน้าซึ่งจะเป็นได้ชัดเมื่อยืนขึ้น แมวแมงซ์หางสั้น ในตัวที่ไม่มีหางเลยเมื่อจับหรือสัมผัสโดยการลูบจากสะโพกลงมาจะไม่มีสะดุดหรือรู้สึกถึงความขรุขระใดๆ สะโพกจะเรียบลื่นเลย แต่บางตัวจะมีปุ่มหางปรากฎ และชนิดสุดท้ายเมื่อลูบจากสะโพกลงมาจะปรากฎหางสั้น ๆ อายุมากขึ้นหางสั้นๆอันนี้จะถูกปกคลุมด้วยไขมันรอบสะโพก จึงทำให้หายไปเมื่อสัมผัส ลูกแมวแมงซ์บางตัวเกิดมาพร้อมหางและบางตัวเกิดมามีหางครึ่งเดียว แมงซ์มีขนสั้น แต่ 2 ชั้น จึงทำให้ขนของเขาหนา แมงซ์บางตัวอาจมีขนยาวได้ ซึ่งบางสมาคมได้แยกชนิดของแมงซ์ขนยาวเป็นอีกสายพันธุ์นึงชื่อว่ ไซมริซ (Cymric) หรือว่าแมงซ์ขนยา (Longhaired Manx) 

แมงซ์สงบ อ่อนหวาน และราวกับไม่เคยจะเสียใจกับสิ่งใดเลย แมงซ์จึงเป็นคุ๋หูที่ดีและน่าชื่นชมของมนุษย์ 

10.มันช์กิ้น (Munchkin)

แมวมันช์กิ้น เป็นแมวสายพันธุ์ขนาดกลาง ขาสั้นกุดและลำตัวยาว มีคนเปรียบเปรยไว้ว่า แมวสายพันธุ์นี้เคลื่อนที่เหมือนตัวเฟร์ริต เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าจะได้เห็นแมวมันช์กิ้นเดินกรีดกรายเหมือนแมวขายาว ๆ นอกจากนี้แมวมันช์กิ้นยังมีลำตัวหนาและอกตันอีกด้วย มีทั้งแบบขนสั้นและขนยาว มีขนนุ่มลื่นเป็นประกายเหมือนกำมะหยี่ ถ้าเป็นพันธุ์ขนยาว ขนหางจะเป็นฟูฟ่องเป็นพวง แมวสายพันธุ์นี้มีหลายสี หลายลาย และตากลมโตเหมือนลูกวอลนัท

แมวมันช์กิ้นมีนิสัยอ่อนโยนแต่กล้าแสดงออก แม้จะโตแล้ว ก็ยังมีความอยากรู้อยากเห็นและขี้เล่น ชอบสังคมและไม่กลัวคน สามารถสอนให้เล่นเก็บของและทำตามคำสั่งได้ มันช์กิ้นเป็นแมวที่วิ่งเร็วถึงแม้จะขาสั้น และมักหาช่องทางลัดเลาะได้เสมอ

11.โอโจส แอซูเลส (Ojos Azules)

ลักษณะ ลักษณะทางกายภาพ ขนาดกลาง Ojos Azules เป็นที่รู้จักกันในสายตาสีฟ้าของมันซึ่งมีขนาดใหญ่และกลม คอเป็นโค้ง หางเป็นสัดส่วนกับร่างกายของแมว ศีรษะเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กน้อยในจารึก มันมีหน้าผากกลมเล็กน้อยและปากกระบอก จมูกมีรอยแตกเล็กน้อย ขนสั้นเนียนนุ่มเนียนและมันวาว เสื้อชั้นในไม่ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่มีสีหนาแน่น อนุญาตสีทั้งหมด เครื่องหมายสีขาวเป็นสีขาวบนปลายแขนส่วนใหญ่ (ปลายหางปากกระบอกและอุ้งเท้า) อย่างไรก็ตามจุดที่หน้าท้องหรือจุดที่ทรวงอกไม่เป็นที่ยอมรับและถือเป็นความผิดพลาด ส่วนหางมีหางสีขาว เสื้อโค้ทสีขาวทึบไม่พึงประสงค์เนื่องจากไม่สามารถแยกแยะได้จากแมวขาวตาสีฟ้าทั่วไป โปรดทราบว่าสีขาว Ojos Azules ตาหูหนวกไม่หูหนวกเหมือนสีขาวที่พบมากที่สุดแมวตาสีฟ้า นอกจากแมวอื่นนอกเหนือจากแมว Ojos Azules แล้วแมวสีขาวหรือสีจะมีตาสีฟ้าเท่านั้น บุคลิกภาพ ไม่ค่อยมีใครรู้จักเรื่องนี้เพราะมันหายาก แต่บางคนรู้จักว่าใช้งานเป็นมิตรและเป็นที่รัก พวกเขายังง่ายต่อการเป็นเจ้าบ่าวและไม่ต้องแปรงมาก

12.เพเทอร์บัลด์ (Peterbald)

เพเทอร์บัลด์มีลักษณะคล้ายกับโอเรียนทัลขนสั้น พวกมันมียีนที่ทำให้ผมหลุดร่วงและสามารถเกิดมาเป็นหัวโล้น ฝูง กำมะหยี่ ขนแปรง หรือขนตรงก็ได้ สายพันธุ์นี้มีรูปร่างเพรียวบางและมีกล้ามเนื้อ พวกเขามีหัวที่แคบและยาวที่มีรูปทรงตรง ตารูปอัลมอนด์ ปากกระบอกรูปลิ่ม และใบหูขนาดใหญ่ที่แยกออกจากกัน พวกมันมีหางยาวเหมือนแส้ ตีนเป็นพังผืด และอุ้งเท้ารูปวงรีที่ช่วยให้พวกมันจับสิ่งของต่าง ๆ และเปิดลูกบิดประตูที่มีคันโยกได้

Peterbalds เป็นคนอารมณ์ดี รักใคร่ สงบสุข ขี้สงสัย ฉลาด และกระฉับกระเฉง พวกเขาเป็นเสียงกลางและมักจะตามเจ้าของของพวกเขาและต้องการอยู่กับพวกเขา โดยทั่วไปแล้ว Peterbalds จะอาศัยอยู่ร่วมกับแมวและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ รวมทั้งกับเด็กด้วย

13พิกซีบ็อบ (Pixie-bob)

แมวมีขนาดค่อนข้างใหญ่และแมวมีขนาดค่อนข้างใหญ่ สัตว์โตถึงอายุ 4 ปี นี่เป็นเวลา 3 ปีมากกว่าที่แมวธรรมดาโตขึ้น แมว พิกซีบ็อบ มีน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัมขณะที่แมวสามารถชั่งได้ 2 เท่า ลักษณะเด่นของพันธุ์คือหัวลูกแพร์ แมวเหล่านี้มีเปลือกตาใหญ่ตาสามเหลี่ยม อีกคุณสมบัติเฉพาะของ psixoba คือ polydactyly

พิกซีบ็อบเป็นแมวที่ฉลาดมาก เข้ากับคนง่าย ไม่ชอบอยู่นิ่งและกล้าหาญ ชอบเล่นกับสัตว์อื่น แมวสายพันธุ์นี้มีความอยากรู้อยากเห็นและเป็นเพื่อนคลายเหงาที่ดี ชอบอยู่กับคน และจะสื่อสารให้คนรู้ถึงความต้องการด้วยการส่งเสียงร้องและอาจจะคำรามในบางครั้ง

14.เซลเกิร์กเรกซ์ (Selkirk Rex)

แมวพันธุ์เซลเกิร์ก เรกซ์ (Selkirk Rex) ก็เป็นน้องแมวอีกสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ในความโดดเด่นของตนเอง โดยพวกเค้ามักจะมีลักษณะขนที่หยิกไปทั่วทั้งร่างกาย และต้นกำเนิดของพวกเค้าก็เพิ่งเริ่มเมื่อ 30 ปีก่อนเท่านั้นเอง

แมวเซลเกิร์ก เร็กซ์เงียบ อดทน ร่าเริง สมดุล และฉลาด บริติช ชอร์ตแฮร์มีบุคลิกผ่อนคลาย เชื้อสายจากพันธุ์เปอร์เซียช่วยเพิ่มธรรมชาติขี้อ้อน และเชื้อสายจากพันธุ์เอ็กโซติกซ์ทำให้สายพันธุ์นี้มีลักษณะขี้เล่น

15.สกอตติช โฟลด์ (Scottish Fold)

อีกหนึ่งสายพันธุ์น้องแมวที่เป็นที่รู้จักมากไม่แพ้สายพันธุ์ไหนก็คือ สายพันธุ์สก๊อตทิช โฟลด์ [Scottish fold] ที่มีหูพับอันเป็นเอกลักษณ์แสนเก๋ที่ไม่เหมือนใคร หน้ากลมแป้น ขนปุยนุ่ม แมวสายพันธุ์นี้ด้วยหูที่พบลงมา ทำให้ใบหน้าของสก๊อตทิช โฟลด์ ดูกลม จนหลายคนให้คำอธิบายแมวสายพันธุ์นี้ไว้อย่างเห็นภาพว่าเหมือนกับ นกฮูก โดยใบหูของสก๊อตทิช โฟลด์ จะมีทั้งแบบพับงอไปด้านหน้า เรียกว่า single fold แบบพับงอที่มากขึ้นหรือ double fold และแบบที่พับราบไปกับหัว หรือ triple fold

นอกจากใบหูพับที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ใครๆ ก็มักจะพูดถึงน้องแมวสายพันธุ์นี้ก็คือ ท่านั่งพักพุง (ท่าเดียวกับตัวเมียร์แคท) หรือไม่ก็ท่านอนหงายแผ่หลาบนพื้น

16.สฟิงซ์ (Sphynx)

จุดเด่นของแมวสฟิงซ์คือเป็นแมว “ไร้ขน” แม้ดูภายนอกจะเหมือนแมวไร้ขน แต่อันที่จริงแล้วสฟิงซ์มีขนนุ่มละเอียดปกคลุมทั่วรางกาย ให้สัมผัสเหมือนเปลือกลูกพีช แมวพันธุ์นี้ไม่มีหนวดและขนตา หัวมีรูปทรงคล้ายกับหัวของแมวเดวอน เร็กซ์ ดวงตาลึกกลมคล้ายเลมอน รูปร่างของสฟิงซ์บอบบางแต่มีกล้ามเนื้อ อกหนากลม ขาเรียวยาวและดูโก่งจากอกทรงกลม หางยาวเรียวและสากเมื่อสัมผัส แมวสฟิงซ์ตัวอุ่นนุ่มเมื่อสัมผัสจนได้รับฉายาว่าเป็น “กระเป๋าน้ำร้อนเดินได้” ผิวหนังบางส่วนบนหัว ข้างลำตัว และขามีรอยย่น แต่บริเวณอื่น ๆ จะตึงเรียบ นอกจากนี้ผิวหนังยังมีสีคล้ำอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังมีลวดลายและสีสันหลากหลาย

แมวสฟิงซ์เข้าสังคมเก่ง ซุกซน เป็นมิตร และชอบให้คนสนใจ แมวไร้ขนพันธุ์นี้มักคอยต้อนรับเจ้าของเมื่อกลับถึงบ้าน และยังคุยเก่งอีกด้วย เป็นแมวที่ฉลาด ขี้เล่น และน่ากอด สฟิงซ์เป็นสุดยอดแมว “ขี้อ้อน” ชอบนอนใต้ผ้าห่มกับเจ้าของ อุณหภูมิร่างกายของสฟิงซ์สูงกว่าแมวทั่วไปโดยเฉลี่ย 1-2 องศา และกินเก่งมากซึ่งเป็นการชดเชยความร้อนที่สูญเสียไปจากร่างกาย

แมวที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์

1.เบงกอล (Bengal)

แมวเบงกอล มีลักษณะภายนอกคล้ายแมวป่า แข็งแรง สามารถมองเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดเจน มีความสมดุลของกล้ามเนื้อและขนาดตัว มีขากรรไกรที่แข็งแรง มีจุดสังเกตเป็นสีเข้มบริเวณรอบดวงตา มีหูขนาดเล็ก แต่มีความกลมมนที่ส่วนปลายหู ขนสั้นถึงปานกลาง ผิวสัมผัสมีความแน่นและเรียบ นอกจากนี้ยังมีสีของขนที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ไม่เหมือนกับแมวชนิดอื่น คือ มีลายจุด, ลายคล้ายดอกกุหลาบ, ลายลูกศร หรือ ลายหินอ่อน ซึ่งจุดส่วนใหญ่จะปรากฎในรูปแบบสุ่ม หรือวางตัวในแนวนอนตามลำตัว

แมวเบงกอลเป็นแมวที่มีนิสัยรักใคร่ ชอบแสดงความรัก และเป็นแมวที่มีพลังเยอะ ว่องไว ชอบเล่น ชอบปีนป่าย นอกจากนี้แมวเบงกอลยังเป็นแมวที่ฉลาดและชอบที่จะสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสามารถส่งเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์

2.ชอซี (Chausie)

              แมวชอซี เป็นแมวที่มีทรงปราดเปรียว หน้าผากที่ลาดเอียง โหนกแก้มสูง และปากกระบอกปืนยาว โดยมีคางที่เต็มและโค้งมนเล็กน้อย และจมูกที่กว้างและมีหนังจมูกป่อง ตัวใหญ่และสูง ขายาว และอกลึก ร่างกายแข็งแรง ผอมเพรียว แมวซอซี นั้นมีลักษณะของขาที่สร้างขึ้นสำหรับการวิ่งและกระโดด หูรูปสามเหลี่ยมนั้นสูง ใหญ่ และกว้าง โดยมีปลายมนและควรเป็นกระจุกหู หางอาจสั้นกว่าหางแมวทั่วไป แมวชอซี มีสามสี สีน้ำตาลลายจุด สีดำขลิบ และสีดำสนิท

              แมวชอซี เป็นแมวที่คล่องแคล่วว่องไว และขี้เล่นมาก ชอบเข้าสังคม มีความจงรักภักดี และรักครอบครัว เข้ากับคนทุกวัยได้ดี รวมถึงเด็กๆด้วย พวกเขาสามารถอยู่อย่างสงบสุขกับสุนัขและแมวอื่น ๆ เมื่อได้รับการแนะนำอย่างถูกต้องและเลี้ยงดูร่วมกัน

3.ชีโต (Cheetoh)

     มีลักษณะโดดเด่น มีความสง่างาม แข็งแรง มีลวดลายและสีขนที่แตกต่างกัน สีขน จะมีสีทั้งพื้นและลายที่แตกต่างกันไป ตามกลุ่ม ซึ่งจะมีลวดลายโดดเด่นคล้ายลายเสือดาว รูปร่างสมส่วน ปราดเปรียว สายเส้นรอบดวงตาที่ชัดเจนทั้งสองข้าง หูตั้งตรง ลวดลายบนหัวมีลักษณะที่เรียกว่าไฟ จมูกใหญ่ ตาสดใส ดูดุดัน ปลายหางมีสีดำ อุ้งเท้าดำ เป็นมิตร ขี้ประจบ และ สง่างาม

4.ซาวันนา (Savannah)

        เป็นแมวขนาดใหญ่ มีหน้าตาลม้ายค่อนคล้ายเสือ เป็นแมวสายพันธ์ใหม่ ที่มีการผสมผสานระหว่างแมวป่าแอฟริกัน, เสือดาวเอเชีย และแมวบ้าน ตัวที่มีขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักได้ถึง 13.6 กิโลกรัมเลยทีเดียว เป็นแมวที่เลี้ยงง่ายและเป็นมิตรมาก ถึงแม้หน้าตาจะดูดุไปซะหน่อย มันเป็นแมวที่มีความแสนรู้ เช่นสามารถที่จะเปิดประตูเองได้เป็นต้น ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือแมวพันธ์นี้จะไม่มีนิสัยเหมือนแมวทั่วๆไป ที่ชอบหายไปนอกบ้าน แต่นิสัยมันกลับคล้ายสุนัขมากกว่า ชอบให้เจ้านายผูกเชือกจูงพาไปเดินเล่น 

5.เซเรนเจตี (Serengeti)

เป็นแมวที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ โดย แมวขนสั้นโอเรียลทอลและแมวเบงกอล จึงทำให้เกิดสายพันธุ์ เซเรนเจตี รูปร่างที่ปราดเปรียว ขายาว ลำตัวใหญ่กว่าแมวทั่วไป หูใหญ่กว้างตั้งตรง ตามีทั้งสีเหลืองทอง และ สีเขียว ส่องประกายสุกใส ขนสั้นหนานุ่ม มีลวดลายสีดำคล้ายเสือรอบตัว หน้ายาว จมูกใหญ่ สีขนอาจมีทั้งสีเข้มและสีอ่อน

นิสัยของแมวตัวนี้ ฉลาด เป็นมิตร ขี้เล่น สุขภาพแข็งแรง

6.ทอยเกอร์ (Toyger)

 เป็นแมวขนาดกลาง ลายบนตัวมันเป็นแนวตั้งล้อมรอบตัวเป็นลายที่มีไม่สม่ำเสมอ มีรอยที่คอ ขาและหาง  ที่สำคัญคืออุ้งเท้าและปลายหางจะต้องเป็นสีดำ นิสัยเป็นแมวที่เป็นมิตร ขี้เล่น ไม่ได้ดุร้ายเหมือนหน้าตาของมัน และถือว่าเป็นมากที่ฉลาดสายพันธุ์นึงเลยทีเดียว  ถ้าคุณรู้จักฝึกมันจะสามารถทำตามได้

7.อาชีร่า (Ashera Cat)

        แมวอาชีร่า รูปร่างคล้ายกับแมวบ้านทั่ว ๆ ไป แต่ตัวใหญ่กว่าและมีลักษณะคล้ายกับเสือดาว ถ้ามันยืน 2 เท้า จะสูงถึง 120 เซนติเมตร มีอายุเฉลี่ยประมาณ 25 ปี น้ำหนักสูงสุดประมาณ 13 กิโลกรัม แมวอาชีร่า เป็นแมวที่เลี้ยงง่ายมาก เป็นมิตรมาก ไม่หนีหน้าไปไหน แถมยังร้องเหมียว ๆ อ้อนอยู่บ่อย ๆ และที่เด็ดสุด คือเปิดประตูก็ได้และยังผูกสายจูงให้เจ้านายพาไปเดินเล่นได้อีกต่างหาก มันจึงเหมือนสุนัขมากกว่าอะไรทั้งหมด

แมวไทย

แมวดีให้คุณ

1.กรอบแว่น

กรอบแว่น หรือ อานม้า เป็นแมวมีขนสีขาวทั้งตัว ยกเว้นกลางหลังนั้นจะมีสีดำเหมือนอานม้าอยู่ และบริเวณขอบตาทั้งสองข้างเป็นสีดำ เหมือนกรอบแว่นตา ใครเลี้ยงไว้จะมีค่ามหาศาล และทำให้มีเกียรติยศชื่อเสียง

2.กระจอก

กระจอก เป็นแมวดำลักษณะคล้ายแมวสิงหเสพย์แต่ลำตัวอ้วนกลมน่ารักกว่า ขนดำเป็นมัน มีสีขาวที่รอบปากเท่านั้นส่วนอื่น ๆ คล้ายกัน นัยน์ตาสีเหลือง ใครเลี้ยงไว้จะได้ทรัพย์สินเงินทอง เป็นไพร่จะได้กลายเป็นนาย

3.การเวก

แมวการเวก เป็นแมวดำอีกชนิดหนึ่ง แต่ไม่ดำหมดทั้งตัว จะมีแต่ปลายจมูกที่มีแต้มสีขาวเล็กน้อย นัยน์ตาทั้งสองข้างสีเหลืองอำพันสดใส ถ้าได้เลี้ยงจะนำโชคลาภมาให้เจ้าของเปลี่ยนฐานะขึ้นไปเรื่อย ๆ

4.เก้าแต้ม

แมวเก้าแต้ม เป็นแมวสีขาว มีสีดำแต้มสีดำรวมเก้าแห่ง คือ บริเวณหัว คอ โคนขาหน้าและโคนขาหลังหลังทั้ง 4 ข้าง ไหล่ทั้ง 2 ข้าง และโคนหาง ลักษณะแต้มสีดำนี้จะเป็นวงกลมหรือปื้นเหลี่ยมก็ได้ ปลายหางเรียวยาว สีขาว ใครได้แมวเก้าแต้มไว้เลี้ยงดูก็จะทำให้การค้าขายรุ่งเรือง ร่ำรวย คนไทยโบราณมักเลี้ยงไว้ในพระราชสำนัก

5.โกนจา, โกญจา, ร่องมด, ดำปลอด

โกนจา, โกญจา (แปลว่า นกกระเรียน) หรือ ร่องมด แมวชนิดนี้เป็นแมวสีดำสนิทตลอดทั้งตัว ขนสั้น ไม่มีสีอื่นใดปะปนเลยแม้แต่น้อย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีลักษณะเป็นขนเส้นเล็กละเอียดนุ่มและเรียบตรงทั้งลำตัว ส่วนหัวกลมแต่ไม่โต มีปากเรียวแหลม หูตั้ง นัยน์ตาเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือทองอ่อน อาจเปรียบได้กับดอกบวบแรกแย้มหรือทองดอกบวบ รูปร่างสะโอดสะองคล่องแคล่ว หางยาว ปลายหางแหลมตรง อุ้งเท้าทอดคล้ายเท้าสิงห์ มีความสง่างามขณะเคลื่อนไหว

แมวสายพันธุ์โกนจา มีลักษณะคล้ายกับแมวสายพันธุ์ต่างชาติอีกสายพันธุ์หนึ่ง คือ บอมเบย์

6.จตุบท

แมวจตุบท เป็นแมวสีดำ นอกจากปลายเท้าขึ้นมาจนถึงข้อพับทั้งสี่ข้างเป็นสีขาว นัยน์ตาเป็นสีเหลืองคล้ายดอกโสน ตำราว่าแมวชนิดนี้คนธรรมดาไม่ควรเลี้ยง ควรเลี้ยงเฉพาะราชนิกูล หรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น

7.แซมเสวตร

แมวแซมเสวตร [แซมสะเหฺวด] แปลว่า “แซมสีขาว”เป็นแมวชนิดหนึ่งที่ปรากฏใน ตำราแมว ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แมวนี้มีขนสีดำ แซมด้วยสีขาวไปทั้งตัว แต่ขนบางและค่อนข้างสั้น รูปร่างบางเพรียว ตามีสีเขียวเหมือนแสงหิ่งห้อย ซึ่งแท้จริงแล้วแซมเสวตรนี้มิใช่สายพันธุ์ หากแต่เป็นแมวโกนจาที่ป่วยด้วยภาวะ “Fever Coat” อันส่งผลต่อการสร้างเม็ดสีที่ขน เมื่อหายดีขนก็จะกลับมาดำเป็นแมวโกนจาตามเดิม

8.นิลจักร

นิลจักร เป็นแมวสีดำอีกชนิดหนึ่ง บริเวณลำคอมีขนขาวเป็นวง เหมือนมีจักรหรือพวงมาลัยคล้องคอ ใครเลี้ยงไว้ จะมากด้วยทรัพย์สินเงินทอง

9.นิลรัตน์

แมวนิลรัตน์ เป็นแมวไทยชนิดหนึ่ง มีขนสีดำวาวทั้งตัวเช่นเดียวกับโกนจา แต่ต่างกันตรงที่มีเล็บดำ ลิ้นดำ ฟันดำ และนัยน์ตาสีดำ หางเรียวยาวตวัดได้ถึงศีรษะ หากใครเลี้ยงไว้จะได้ทรัพย์สินเพิ่มพูน

10.ปัดเสวตร, ปัดตลอด

แมวปัดเสวตร (อ่านว่า แมว-ปัด-สะ-เวด) หรือ ปัดตลอด แมวชนิดนี้มีขนสีดำเป็นมันราบเรียบ ยกเว้นปลายจมูกจนถึงปลายหางสีขาว ดวงตามีสีเหลืองดั่งพลอยสะท้อนแสง ใครเลี้ยงไว้จะช่วยชูชื่อเสียงวงศ์ตระกูลให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

11.มาเลศ, สีสวาด, โคราช, ดอกเลา

มีขนสั้นสีสวาด ผิวหนังบริเวณจมูกและริมฝีปากมีสีเงินหรือม่วงอ่อน นัยน์ตาสีเขียว

12.มุลิลา

แมวมุลิลา เป็นแมวไทยขนสีดำ ขนเรียบเป็นมัน แต่บริเวณสองหูเป็นสีขาว นัยน์ตาสีเหลืองราวกลีบดอกเบญจมาศ แมวชนิดนี้ตำราว่าให้เลี้ยงได้เฉพาะพระสงฆ์  หูสีขาวของแมวเปรียบดังหูทิพย์ ส่งเสริมให้นักปราชญ์หรือพระสงฆ์สามารถศึกษาพระธรรมหรือเล่าเรียนสำเร็จตามปรารถนา

13.รัตนกำพล

แมวรัตนกำพล มีขนสีขาวดั่งหอยสังข์ยกเว้นบริเวณลำตัวมีสีดำคาดไว้ นัยน์ตาสีทอง ตามความเชื่อ ถ้าใครเลี้ยงไว้จะมียศถาบรรดาศักดิ์ และมีอำนาจบารมี

14.วีเชียรมาศ

มีขนสั้นสีน้ำตาลอ่อน แต้มสีครั่งหรือน้ำตาลบนใบหน้า หูสองข้าง เท้าทั้งสี่ หาง และอวัยวะเพศ นัยน์ตาสีฟ้า

14.วิลาศ

แมววิลาศ มีสีดำเกือบทั้งตัว ขนเรียบ ยกเว้นใบหูทั้งสองข้าง ปากล่างลงมาถึงหน้าอก ปลายเท้าทั้งสี่ และจากท้ายทอยบนหลังจนถึงปลายหางมีสีขาว หางเรียวยาว นัยน์ตาสีเข้ม รูปร่างสวยงามน่ารัก ใครเลี้ยงจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีทรัพย์สินบริบูรณ์

15.ศุภลักษณ์,ทองแดง

มีขนสีทองแดง นัยน์ตาสีเหลืองอำพัน อุ้งเท้ามีสีชมพู

16.สิงหเสพย์,โสงหเสพย์

แมวสิงหเสพย์ หรือ แมวโสงหเสพย แมวชนิดนี้มีขนสีดำทั้งตัว แต่มีสีขาวอยู่บริเวณริมฝีปาก จมูกและรอบคอ นัยน์ตาสีเหลืองทอง ใครเลี้ยงไว้จะทำให้มีสมบัติเพิ่ม

แมวร้ายให้โทษ

1.กอบเพลิง

แมวกอบเพลิง เป็นแมวที่ชอบอยู่ตามลำพังตามยุ้งข้าว ตามป่า ไม่ค่อยจะพบคน เวลาพบคนมักกระโดดหนี ชอบทำตัวลึกลับ ให้โทษแก่ผู้ที่นำมาเลี้ยง

2.ทุพลเพศ

แมวทุพลเพศ เป็นแมวร้ายชนิดหนึ่ง มีสีขาวหม่น หางขอด หรือม้วน นัยน์ตาสีแดงเหมือนเลือด ชอบขโมยปลากินในตอนกลางคืน ใครเลี้ยงไว้จะเกิดความเดือดร้อนเป็นประจำ

3.ปีศาจ

แมวปีศาจ แมวชนิดนี้มีรูปร่างตัวผอม หนังเหี่ยวยาน หางขอด นัยน์ตาสีแดง เมื่อคลอดลูกออกมามันจะกินลูกตัวเองอย่างโหดเหี้ยม

4.พรรณพยัคฆ์,ลายเสือ

แมวพรรณพยัคฆ์ หรือ แมวลายเสือ มีลักษณะคล้ายเสือ มีขนสีมะกอกเขียว หรือมะกอกแดง หยาบกระด้าง นันย์ตาสีแดงดั่งสีเลือด เสียงร้องโหยหวนเหมือนเสียงผีโป่งร้องตามป่าเขา ชอบหลบซ่อนตามที่มืดในเวลากลางวัน ใน ตำราพรหมชาติ กล่าวไว้ว่าไม่ควรนำมาเลี้ยง เพราะจะทำให้เกิดความเดือดร้อน แต่ในตำราแมวฉบับหนึ่งกล่าวว่าแมวชนิดนี้เป็นแมวมงคลเพราะสามารถปราบนก หนู หรืองู ที่เข้ามาในบ้านได้ดี

5.หิณโทษ

แมวหิณโทษ แมวเพศเมียอีกชนิดที่ไม่ควรเลี้ยง แม้ว่าจะมีลักษณะดี ขนสวยงาม เข้ากับเจ้าของได้ดี แต่มีข้อเสียคือ ยามตั้งท้องครั้งใด ลูกแมวมักจะตายในท้องเสมอ ใครเลี้ยงไว้จะนำภัยพิบัติมาสู่บ้าน

6.เหน็บเสนียด

แมวเหน็บเสนียด เป็นแมวที่พิการมาตั้งแต่กำเนิด โคนหางเป็นสีด่าง เวลานั่งมักเอาหางซ่อนไว้ใต้ก้นเหมือนค่างในป่า มีนิสัยโหดร้าย เที่ยวไล่กัดแมวตัวอื่นอยู่เสมอ ถ้านำมาเลี้ยงจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล

อื่น ๆ

1.กลีบบัว,สีกลีบบัว

แมวไทยพันธุ์สีกลีบบัวLilac Thai Cat เป็นแมวไทยหายากสีเทาอมชมพูหรือเรียกสีกลีบบัวนิสัยดีฉลาดสีหวานสวยมากหางตรงขี้อ้อนเอาใจเก่งร่าเริงสุขภาพแข็งแรง

2.ขาววมณี,ขาวปลอด

ลักษณะเด่นของขาวมณีคือสีขนและผิวกายขาวสะอาด ขนสั้น นุ่ม รูปร่างลำตัวยาวขาเรียว ทรงเพียวลม ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป หัวไม่กลมโต แต่เป็นทรงสามเหลี่ยมคล้ายหัวใจ หน้าผากแบนใหญ่ หูขนาดใหญ่และตั้งตรงจมูกสั้น ดวงตาจะรีเล็กน้อยนัยน์ตาเป็นสีฟ้าหรือเหลืองอำพันสีใดสีหนึ่งเมื่อนำแมวขาวมณีตาสีฟ้า ผสมกับแมวขาวมณีตาสี อำพัน ลูกที่ออกมาจะมีตาสองสี คือ สีฟ้าข้างหนึ่งและสีเหลืองอำพันข้างหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนด้อยในแมวขาวมณีแทบทุกตัวจะมีจุดด้อย เช่น ถ้ามีตาสองสีมักมีตาข้างหนึ่งที่ไม่ดี อาจมองเห็นไม่ชัดหรือมองไม่เห็นเลย ถ้าแมวตาสีฟ้ามักจะหูพิการ หรือไม่ได้ยินเสียงมากนัก และแมวตาสีเหลืองอำพันมักมีต่อมขนที่ไม่ดี

3.วิฬาร์กรุงเทพ

           ลักษณะพิเศษทางพันธุกรรมคือ แมววิฬาร์กรุงเทพ มี DNA ที่ไม่ตรงกับแมวชนิดใดบนโลก และพบว่าในปัจจุบัน (มกราคม 2561) พบแมวลักษณะนี้ 25 ตัวในประเทศไทย และ 15 ตัวในจำนวนนี้กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยที่ไม่ได้เป็นพี่น้องหรือญาติกัน

Editor : Twentyren

อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม: https://guru.sanook.com/7494/ https://hmong.in.th/wiki/American_Bobtail https://hmong.in.th/wiki/Asian_Semi-longhair https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/birman https://www.hidogcat.com/cat-with-green-eye/ https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/chantilly https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/himalayan https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/javanese https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/maine-coon https://pet-az.com/th/breeds/cat/nebelung.html https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/norwegian-forest https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/oriental https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/persian-long-hair

https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/ragdoll https://pet-az.com/th/breeds/cat/ragamuffin.html https://www.royalcanin.com/th/cats/breeds/breed-library/siberian

https://pet-az.com/th/breeds/cat/turkish-van.html https://www.pacheti.com/petdy/petbreed/CAT/239/

https://contactnumbersuk.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA/ https://sites.google.com/site/sayphanthumaewthawlok/maew-phanthu-yxrkh-chxkkolaet-york-chocolate https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/abyssinian https://guscats.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A1/

https://www.royalcanin.com/th/cats/breeds/breed-library/bombay https://www.whiskas.co.th/breeds/burmilla

https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/british-shorthair https://en.wikipedia.org/wiki/California_Spangled

https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/burmese https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/chartreux

https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/american-shorthair https://www.pinterest.fr/pin/696861742336592183/ https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/colorpoint-shorthair

https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/havana-brown https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/korat

https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/exotic-shorthair https://pet-az.com/th/breeds/cat/snowshoe.html

https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/siamese https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/somali

https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/russian-blue https://pet-az.com/th/breeds/cat/tonkinese.html

https://songsaad.com/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-oriental-shorthair/

https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/ocicat https://excitedcats.com/oriental-longhair-cat/ https://guscats.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0-singapura-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5/ http://www.catkitcat.com/cat/6369/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81/

https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/american-curl https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/cornish-rex https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/cymric https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/german-rex https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/american-wirehair https://pet-az.com/th/breeds/cat/laperm.html https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/manx https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/munchkin

https://www.hills.co.th/cat-care/cat-breeds/japanese-bobtail https://en.wikipedia.org/wiki/Ojos_Azules http://www.kketsale.com/webboard/viewtopic/5 https://pet-az.com/th/breeds/cat/pixie-bob.html

https://pet-az.com/th/breeds/cat/selkirk-rex.html https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/scottish-fold https://www.purina.co.th/find-a-pet/cat-breeds/sphynx https://pet.kapook.com/view170.html https://songsaad.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5-felis-chaus/ https://sites.google.com/site/catshomepagecom/maew-thi-keid-cak-kar-phsm-kham-say-phanthu/chi-to-cheetoh https://twitter.com/gratitudedna/status/1004937394485788672?lang=el https://www.pacheti.com/petdy/petbreed/CAT/258/ https://www.facebook.com/Toygercat.Thailand/ https://www.pacheti.com/petdy/petbreed/CAT/258/ https://pet.kapook.com/view7288.html https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 http://catofsiam.blogspot.com/2016/10/6-cats-of-thailand_72.html

http://catofsiam.blogspot.com/2017/02/new-thai-mocha-cat.html

Posted on

ประเด็นPM2.5 ภัยเงียบก่อมะเร็ง?

ทุกวันนี้อากาศที่เราใช้หายใจเต็มไปด้วยฝุ่นละอองที่มีสารพิษมากมายซ่อนอยู่ หนึ่งในนั้น คือ PM2.5 หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมี อย่างปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เนื่องจากฝุ่นPM 2.5  เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาดของฝุ่นละอองซึ่งมีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน คือ หากถามว่า 2.5 ไมครอน  เรียกได้ว่าเล็กจนขนาดขนจมูกของคนเรา ซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถดักจับฝุ่นเหล่านี้ได้เลย ฝุ่นPM2.5ยังเป็นสารก่อมะเร็งที่มีขนาดโมเลกุลเล็กเพียง 2.5 ไมครอน เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่อเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในหลอดลมจนถึงปอด จะทำให้เกิดการอักเสบ หากร่างกายได้รับสาร PM 2.5 ในปริมาณมากและยาวนานเกินไป จะทำให้กลายเป็นมะเร็งปอดได้ ด้วยขนาดที่เล็กมากของฝุ่น PM2.5 ซึ่งลอยอยู่ในอากาศร่วมกับไอน้ำ ควัน ก๊าซต่าง ๆ จึงทำให้แพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นพาหะนำสารอันตรายอื่น ๆ ที่เคลือบอยู่บนผิวของฝุ่นเข้ามาอีกด้วย เช่น สารปรอท สารโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง ซึ่งสารเหล่านี้ส่งผลเสียกับร่างกายเป็นอย่างมาก จริง ๆ แล้ว ฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ แต่ปัญหาฝุ่นชนิดนี้นี้มีมานานแล้ว เพียงแต่เราใช้ชีวิตประจำวันไปโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะฝุ่นมีปริมาณไม่มาก จึงทำให้ไม่ทันสังเกตเห็นฝุ่นชนิดนี้ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือเฉพาะทางด้วย จนกระทั่งเมื่อ 1 – 2 ปีมานี้ ปัญหาฝุ่นนี้กลับรุนแรงขึ้น ปกคลุมหนาไปทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร จนหลายคนสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ จึงทำให้หันมาตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

ฝุ่นPM2.5มีผลกระทบต่อร่างกายและอันตรายมาก ๆ สำหรับคนที่แข็งแรง สุขภาพดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เมื่อได้รับฝุ่น PM2.5 อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆ แต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกายมากเข้า สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติในร่างกายได้ภายหลัง ซึ่งผลกระทบนี้เกิดได้ทั้งกับอวัยวะภายในร่างกายและทางผิวหนัง  ทำให้มีปัญหาผื่นคัน ผื่นแพ้, ลมพิษ, ผิวหน้าเหี่ยวแพ้ง่าย และเกิดริ้วรอยบริเวณร่องแก้มมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากกระทบทางด้านสุขภาพแล้ว PM2.5 มีผลให้ก่อเกิดภาวะโลกร้อน ทำให้ฝุ่นรุนแรงและซับซ้อนขึ้น และเป็นมลพิษที่มีผลกระทบกับสุขภาพมากที่สุด ในบรรดามลพิษทางอากาศโดยทั่วไป 

สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นPM2.5 เช่น ไฟป่า การเผาขยะ การเผาเพื่อทำการเกษตรในที่โล่ง ควันที่เกิดจากการทำงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และฝุ่นจากการก่อสร้าง กิจวัตรต่าง ๆ ของคน เช่น สูบบุหรี่ การจุดธูปเทียน เผากระดาษ การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

PM2.5 ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง

– มีอาการ ไอ จาม หรือภูมิแพ้

 – ผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว จะยิ่งกระตุ้นทำให้เกิดอาการภูมิแพ้มากขึ้น

 – โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

– โรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง

– โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด

วิธีป้องกันระหว่างใช้ชีวิตท่ามกลางฝุ่นPM2.5

– ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน

– ดื่มน้ำเปล่าสะอาดมาก ๆ ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกในร่างกาย

– งดสูบบุหรี่

– สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยใช้หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือ หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย แม้บางคนอาจสวมหน้ากากแล้วอาจให้ความรู้สึกอึดอัดเพราะหายใจได้ลำบากกว่าปกติ แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นีและป้องกันได้ดี หากไม่ใช้หน้ากาก N95 อาจใช้หน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น ซึ่งมักมีเขียนระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน PM2.5 ได้ หรือถ้าหากหาไม่ได้จริงๆ อาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ 2 ชั้น หรือซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูไว้ด้านในก็ได้

– พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดเมื่ออากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมกล้างแจ้งหรืออยู่ภายนอกอาคารควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้ง

– ใช้เครื่องฟอกอากาศ เนื่องจากภายในอาคารอาจจะไม่ปลอดภัยจาก PM2.5 โดยเฉพาะอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจากการที่มีผู้คนเข้าออกจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะทำให้อากาศภายในห้องสะอาดขึ้น

Editor : Twentyren

อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม: https://health.mthai.com/howto/health-care/15736.html

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fscoop%2Ftheissue%2F2551385&psig=AOvVaw2BjF5zH92wicQ9ysJ38B0-&ust=1673587557042000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCLCn0tClwfwCFQAAAAAdAAAAABAV

Posted on

9 ขุมพลังบำรุงสมองของนักสร้างสรรค์

สมองของคนเรามี2ซีก มีซีกซ้ายและซีกขวา สมองซีกซ้าย เป็นสมองส่วนของการตัดสิน คือ ทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การควบคุม การพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมการทำงานของมือขวา ส่วนสมองซีกขวา เป็นสมองส่วนของการสร้างสรรค์คือ ทำหน้าที่ในเรื่องของศิลปะ ความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึกดื่มด่ำต่อศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิต รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมือซ้าย

          นักคิดสร้างสรรค์มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติที่มีลักษณะการคิดในหลายรูปแบบ เช่น เป็นคนที่มักมีความคิดคิดริเริ่มแปลกใหม่  มีความคิดหลากหลายมุมมองหลายด้าน  มีความเร็วในการคิด  มีความคิดที่ละเอียดรอบคอบ ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้สมองอย่างหนักโดยต้องมีสิ่งที่มาบำรุงสมองอย่างเช่นอาหารหรือเทคนิคการฝึกสองเพื่อให้สมองผ่อนคลายมากขึ้น อย่างเช่น การนั่งสมาธิ จิบน้ำบ่อย ๆ กินไขมันดี เป็นต้น

ยกตัวอย่าง 9อาหารที่บำรุงสมอง  

1.ไข่ไก่

เป็นแหล่งพลังงานชั้นดีแล้ว ยังสามารถนำไปรังสรรค์ได้หลากหลายเมนู ทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยบำรุงสมอง ทั้งโอเมก้า 3 ที่มีส่วนช่วยเพิ่มพลัง ให้สมองของเราอึดขึ้น และช่วยในเรื่องของความจำ นอกจากนั้นในไข่ไก่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ ทั้งยังมีโคลีนซึ่งเป็นสารเดียวกันกับที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์และสมอง ไข่ไก่จึงมีส่วนช่วยให้สมองและระบบประสาทแข็งแรง

2.ข้าวกล้องงอก

ในข้าวกล้องงอกอุดมไปด้วยสาร GABA ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเรื่องของสรรพคุณช่วยบำรุงสมองและรักษาโรคทางระบบประสาทต่าง ๆ ด้วยเพราะสารชนิดนี้มีอยู่มากในข้าวกล้องงอกถึง 15 เท่า หากเทียบกับข้าวกล้องปกติทั่วไป ทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันสมองถูกทำลาย ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตได้ 

3.ผักใบเขียว

ผักมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะผักใบเขียวบางชนิดที่อุดมไปด้วยสารอาหารช่วยบำรุงสมอง เช่น ผักปวยเล้ง ผักโขม กะหล่ำปลี คะน้า บร็อคโคลี ใบมะรุม ฯลฯ ผักเหล่านี้มีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น วิตามินเค โฟเลต ลูทีน กรดโฟลิก รวมไปถึงเบต้าแคโรทีน ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยบำรุงชะลออาการสมองเสื่อมก่อนวัย ทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแรงให้เซลล์ประสาท กระตุ้นให้ความจำดีขึ้นได้อีกด้วย

4.ขนมปังโฮลวีต

ขนมปังโฮลวีตเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน นอกจากทานแล้วไม่อ้วนยังมีส่วนช่วยบำรุงสมอง เพราะอุดมไปด้วยใยอาหาร ช่วยให้สมองทำงานได้ต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มสมาธิ และมีส่วนช่วยกระตุ้นฮอร์โมนที่ทำให้อารมณ์ดี รวมถึงฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น ใครไม่ถนัดทานขนมปัง ก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้อง หรือธัญพืชต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

5.ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่

นอกจากสรรพคุณด้านความงามและผิวพรรณแล้ว ผลไม้จำพวกเบอร์รียังมีส่วนช่วยป้องกันการสูญเสียความจำระยะสั้น ส่งเสริมประสิทธิภาพการเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทในส่วนของฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) โดยตรง ช่วยบำรุงสมองได้เป็นอย่างดี จึงถูกยกเป็น อาหารบำรุงสมอง อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ

6.ช็อกโกแลต

ช็อกโกแลตนอกจากอร่อยแล้วยังช่วยบำรุงสมองในช็อกโกแลตมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์  ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง และช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือดไปยังสมอง มีผลช่วยลดความผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนจากโรคอัลไซเมอร์ได้

7.โยเกิร์ต

หนึ่งในอาหารบำรุงสมองที่เป็นผลผลิตที่มาจากนม แต่ไม่ได้โดดเด่นแค่แบคทีเรียมีชีวิตและโปรไบโอติกส์อย่างที่เราเข้าใจกัน โยเกิร์ตยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นต่อร่างกาย ทั้งยังมีวิตามินบี 2 และวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงเม็ดเลือด ระบบประสาทและเยื่อหุ้มเซลล์สมองให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งพบได้มากในกรีกโยเกิร์ต หรือโยเกิร์ตธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านกระบวนการแต่งกลิ่นและรสชาติมากนัก

8.อาหารประเภทธัญพืช

อาหารบำรุงสมอง โดยเฉพาะธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น เมล็ดงา เมล็ดดอกทานตะวัน ที่ยังคงคุณภาพของสารวิตามินเอและแมกนีเซียมไว้ได้มาก ซึ่งเป็นสารที่เข้าไปทำหน้าที่หล่อเลี้ยงสมองได้ดี ทั้งยังเป็นแหล่งรวมของโปรตีน โอเมก้า และเส้นใยอาหารที่มีคุณภาพมากมาย ธัญพืชจึงถูกนับให้เป็นอีกหนึ่งอาหารบำรุงสมองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในรูปแบบของส่วนประกอบสำคัญที่ต้องมีในอาหารมื้อเช้า หรือแม้แต่การผสมหุงใส่ในข้าวกล้อง ยิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพในมื้ออาหารได้อีกแบบหนึ่ง

9. ปลา

ปลาในที่นี้แนะนำให้เป็นปลาทะเล อย่างปลาแซลมอน ปลาทูน่า และปลาทู เพราะอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันประเภทไม่อิ่มตัว, สารดีเอชเอ (DHA), ดีเอชดี (DHD) และอีพีเอ (EPA) ทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยบำรุงและพัฒนาสมองส่วนความจำ ทั้งยังช่วยลดการเกิดไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นสาเหตุของโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดสมองและหัวใจได้อีกด้วย

Editor: Twentyren

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://health.mthai.com/howto/health-care/15736.html

https://www.sanook.com/health/5409/

https://www.ifit4health.com/2015/12/05/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B/

https://pantirablog.wordpress.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C/

https://cooking.kapook.com/view141409.html

https://doodee.in.th/archives/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0/

https://www.princsuvarnabhumi.com/content-dark-chocolate/

https://hd.co.th/homemade-greek-yogurt-healthy-food

https://hellokhunmor.com/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/

https://www.matichonacademy.com/content/food-story/article_32783

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.thaibreastcancer.com%2F992%2F&psig=AOvVaw0WQnDIBKMdbFJ-jlv_F71s&ust=1673664433578000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqGAoTCMiE-IHEw_wCFQAAAAAdAAAAABCKAQ
Posted on

รองเท้าคู่ใหม่…ของฉัน

ขอให้ไม่มีใครสนใจรองเท้าคู่นั้นและภาวนาขอใหรองเท้าคู่นั้นกลายเป็นของเธอในเร็ววัน

รองเท้าของลิลี่คือรองเท้าผ้า มันเป็นรองเท้ามือสองที่แต่ก่อนคงเคยเป็นสีขาวสะอาด ตอนที่แม่เอามันมาให้เธอจากตลาดมือสองสีของมันก็เป็นสีน้ำตาลตุ่น ๆ อยู่แล้ว และยิ่งหลังจากหลายปีที่เธอสวมมันไปเดินฝ่าดินฝ่าโคลนในทุก ๆ ที่มา สีของมันก็ยิ่งเลอะเขรอะเข้าไปใหญ่ แม้แม่ของเธอจะล้างจะขัดหนักมือแค่ไหนมันก็ไม่สะอาดให้มากไปกว่าสีของผ้าขี้ริ้วอีกแล้ว ลิลี่มองไปที่กลุ่มผู้เด็กหญิงและเด็กผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกัน รองเท้าหนังสัตว์เงาวิบวับ รองเท้าผ้าที่มีรูปดอกไม้หลากสี และรองเท้าผ้าธรรมดาที่ไม่ต่างจากคู่ที่เธอสวมอยู่แต่แค่มีสีขาวสะอาด ลิลี่ก้มลงมองรองเท้าของตัวเอง สีของมันแทบไม่ต่างจากสีของพื้นดินใต้เท้าเธอแล้ว ลิลี่วิ่งกลับบ้านไปหาแม่ เธอเขย่าตัวแม่พลางร้องเรียก “แม่คะ ๆ หนูอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ ” แม่ของเธอบอกให้อดทนรอ ลิลี่ถามแม่ของเธอว่าต้องรอนานแค่ไหน แม่ของเธอก็บอกแค่ว่าให้อดทนรอ หนึ่งวันผ่านไปลิลี่ถามแม่ของเธออีกครั้งว่าต้องรออีกนานแค่ไหน แม่ของเธอก็บอกแค่ว่าให้อดทนรอ ลิลี่อดทนรอไม่ไหว อีกหนึ่งวันผ่านไปเธอถามแม่อีกครั้งก็โดนแม่ไล่ตะเพิดให้ออกไปเล่นข้างนอกบ้าน ลิลี่ไม่มีอะไรจะเล่นเธอเลยไปนั่งอยู่บนขอบทางเท้าที่หน้าร้านขายรองเท้า รองเท้าสีแดงคู่ที่เธอใฝ่ฝันตั้งแต่ที่ได้เห็นมันครั้งแรกยังคงวางอยู่บนแท่นโชว์ข้างในร้านอย่างโดดเด่น ลิลี่ภาวนาขอให้ไม่มีใครสนใจรองเท้าคู่นั้นและภาวนาขอให้รองเท้าคู่นั้นกลายเป็นของเธอในเร็ววัน

วันถัดไปเสร็จจากทานอาหารเช้าลิลี่รีบวิ่งตรงไปที่ร้านรองเท้าแห่งนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะได้นั่งฝันหวานต่อ วันนี้มีพ่อลูกคู่หนึ่งเดินเปิดประตูออกมาจากร้าน ดวงตาของลิลี่เบิกกว้าง เธอจ้องเขม็งไปที่เท้าของเด็กผู้หญิงคนนั้น ที่เท้าของเด็กผู้หญิงคนนั้น…คือรองเท้าสีแดงโดดเด่นคู่ที่เธอฝันใฝ่อยากจะได้มาตลอด ลิลี่ใจสลาย เธอวิ่งกลับบ้านไปคลุมโปงแล้วร้องไห้อยู่ใต้ผ้าห่ม แม่ของเธอถามเธอ ลิลี่ เป็นอะไรไป? ลิลี่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ของเธอฟัง แม่ของเธอส่ายหน้าแล้วไล่ให้เธอไปกวาดใบไม้ที่ลานหน้าบ้าน ลิลี่คิดว่าแม่ช่างไม่เข้าใจความโศกเศร้าของเธอเลย ลิลี่กวาดใบไม้ด้วยอารมณ์ซึมกะทือ ในหัวพูดแต่ว่าไม่ยุติธรรม ๆ วนไปมา ยิ่งพูดมากเข้าจากที่เศร้าอยู่เธอก็เริ่มรู้สึกโมโหขึ้นมาแทน เธอนึกโมโหเด็กผู้หญิงคนนั้นกับพ่อของเธอ เธอนึกโมโหแม่ของตัวเองด้วย ลิลี่ระบายอารมณ์ที่พลุ่งพล่านอยู่ในใจด้วยการตะบันกวาดพื้นลานหน้าบ้านจนใบไม้ใบหญ้าปลิวว่อนไปทั่ว ลิลี่มองไปเห็นกองใบไม้กองโตที่แม่ของเธอกวาดเอาไว้ก่อนหน้าก็วิ่งไปตีมันด้วยไม้กวาด ลิลี่ตีมันย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ จนใบไม้ใบหญ้าในกองพากันเด้งกระจุยขึ้นฟ้าแล้วร่วงกระจายโปรยปรายลงมา ลิลี่กระโดดโลดเต้นท่ามกลางฝนใบไม้ที่เธอสร้างขึ้นอย่างสนุกสนาน ลืมสิ้นซึ่งอารมณ์โมโหและหน้าที่ที่ต้องกวาดลานหน้าบ้าน

ลิลี่! ลิลี่สะดุ้งโหยง เธอหันไปมองตามเสียงก็เห็นแม่ของเธอยืนกอดอกทำหน้าบึ้งมองมาจากหน้าต่างห้องครัว ก่อนที่แม่ของเธอจะตัดสินใจเดินออกมาตีเธอกลางลานสนามหญ้าด้วยทัพพีให้ได้อับอายเพื่อนบ้าน ลิลี่ก็รีบเก็บกวาดที่ตัวเองทำรก ตอนนั้นเองลิลี่รู้สึกได้ว่ามีของน้ำหนักเบาบางอย่างหล่นลงกลางศีรษะ เธอยกมือขึ้นปัดมันออกแต่มันกลับติดมือหนึบ ลิลี่ขมวดคิ้ว เธอลดมือลงมาดูแล้วก็ต้องตกใจ เธอกรีดร้อง หนอน! ลิลี่ทิ้งไม้กวาดแล้ววิ่งหนีเข้ามาในบ้าน จะไปไหนของลูก, ไม่เอาแล้ว หนูไม่กวาดแล้ว ลิลี่ตะโกนกลับมา แม่ของเธอถอนหายใจแล้วเดินออกไปหยิบไม้กวาดมากวาดส่วนที่เหลือต่อ ในขณะที่ลิลี่ร้องไห้กระซิก ๆ อยู่ในอ่างอาบน้ำ วันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเลย!

นี่มันยายลิลี่รองเท้าเน่านี่น่า” ลิลี่เงยหน้าขึ้น ที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอคือทอมมี่

เลิกทำหน้าบูดแล้วใส่รองเท้าได้แล้ว แม่ของเธอสั่ง ลิลี่หยิบรองเท้าผ้าน่าเกลียดคู่ประจำของตัวเองมาสวมอย่างจำใจ แม่ของเธอหยิบไม้กวาดยื่นมาตรงหน้าลิลี่แต่ก่อนที่แม่จะได้ทันสั่งเธอลิลี่ก็วิ่งหนีจากไปก่อนแล้ว ลิลี่ได้ยินเสียงแม่เรียกไล่ตามหลังมาแต่เธอไม่สนใจ วันนั้นลิลี่เดินเตร็ดเตร่ไปทั่วหมู่บ้าน ก่อนจะมาหยุดนั่งพักที่สนามเด็กเล่นในมุมที่ห่างไกลจากเด็กคนอื่น ๆ ที่กำลังเล่นกันอยู่ในสนาม ลิลี่มองกลุ่มเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกัน เธอมองรองเท้าของพวกเขาแต่ละคนแล้วก้มลงมองรองเท้าของตัวเอง สิ่งที่ลิลี่อยากได้คือรองเท้าคู่ใหม่ที่สะอาดสะอ้าน ที่ไม่ใช่ของมือสองจากใคร ขอบตาของลิลี่ร้อนผ่าว เธอปาดหยดน้ำตาที่ซึมออกมาก่อนจะพยายามกลั้นส่วนที่เหลือไม่ให้ไหลตามออกมาด้วย นี่มันยายลิลี่รองเท้าเน่านี่น่า ลิลี่เงยหน้าขึ้น ที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอคือทอมมี่ ทอมมี่ชอบกวนเธอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ไปไกล ๆ เลย ทอมมี่ ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน ทอมมี่เดินมากระโดดย่ำเท้าใกล้ ๆ เธอจนฝุ่นดินฟุ้งกระจายไปทั่ว ลิลี่รีบลุกหนี ทอมมี่หัวเราะและเดินตามมากระทืบพื้นจนฝุ่นฟุ้งในทุก ๆ ที่ที่ลิลี่เดินหนีไป หยุดนะ! ลิลี่ตะโกน ขอบตาของเธอร้อนผ่าวขึ้นมาอีกครั้งและเสียงหัวเราะของทอมมี่ก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกอยากร้องไห้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เธอยิ่งรู้สึกหัวเสียมากขึ้นไปด้วย บอกให้หยุดไง! ลิลี่ผลักทอมมี่จนเขาล้มก้นจ้ำเบ้า เธอพุ่งเข้าไปคว้าขี้ดินมาละเลงใส่ทอมมี่ที่ดิ้นพรวดพราดอยู่บนพื้นจนเขาร้องไห้โฮก่อนที่เธอจะวิ่งหนีออกไป

ลิลี่มาลงเอยอยู่ที่ข้างคูน้ำแห่งหนึ่ง ลิลี่ดึงดอกหญ้าข้างคูน้ำมาผูกกันเล่น ท้องของเธอร้องเสียงดังด้วยความหิว ความจริงลิลี่ตั้งใจจะกลับบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วแต่ความคิดที่ว่าจะโดนแม่ดุและทำโทษทำให้เธอยืดเยื้อไม่ยอมกลับบ้านสักทีจนรู้ตัวอีกทีตอนเย็นก็มาถึงแล้ว ลิลี่มองรอบข้างอย่างกล้า ๆ กลัว ๆ แสงสว่างที่น้อยลงทำให้ทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยความมืด และเพราะบริเวณคูน้ำไม่ใช่ที่อยู่อาศัยจึงไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่านมาบ่อย ๆ เมื่อนกในรังเริ่มไม่ส่งเสียงกันแล้วความเงียบก็ทำให้บรรยากาศรอบข้างวังเวงน่ากลัวขึ้น ลิลี่นั่งกอดเข่าดวงตาลุกลิกมองไปทั่วและสะดุ้งโหยงกับเสียงแปลกปลอมเล็ก ๆ น้อย ๆ น่ากลัวจัง อยากกลับบ้านแล้ว ลิลี่คิดแต่ความคิดที่ว่าจะโดนแม่ดุและทำโทษนั้นน่ากลัวกว่า แม้ใจจะหวั่นกลัวลิลี่ก็ยึดมั่นที่จะนั่งอยู่ข้างคูน้ำต่อไปอย่างนี้ ลิลี่มองท้องฟ้า อีกไม่นานแสงอาทิตย์ก็จะหายไปหมดแล้ว เมื่อได้อยู่คนเดียวกับความคิดของตัวเองเงียบ ๆ ลิลี่ก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาหลังจากต้องกลั้นน้ำตามาทั้งวัน ก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงดังเหมือนอะไรบางอย่างกำลังแหวกพงหญ้าเข้ามาใกล้ ลิลี่หันไปมาหาที่มาของเสียงแล้วเธอก็เห็นหมาท่าทางอันตรายอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของคูน้ำ มันทำท่าว่าจะว่ายมาหาเธอที่ฝั่งนี้ ลิลี่ดูท่าทีของมันก่อนและเมื่อเห็นว่ามันเดินลงน้ำมาแล้วเธอก็ไม่รอช้ารีบจ้ำอ้าวหนีออกไปจากตรงนั้นทันที

ลิลี่วิ่งไม่หยุด แม้ระหว่างทางเธอจะหกล้มเธอก็รีบลุกขึ้นวิ่งต่อไป เธอวิ่งผ่านบ้านเรือนที่คุ้นตา เลี้ยวตรงหัวมุมที่คุ้นเคย เส้นทางเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเธอก็มาหยุดที่หน้ารั้วบ้านของตัวเอง เธอเห็นแม่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลิลี่โผเข้าไปกอดแม่ของเธอเต็มแรงจนทำให้ผู้ใหญ่ทั้งคู่ตกใจ ลิลี่? หายไปไหนมา! ลิลี่ซุกหน้ากับหน้าท้องของแม่ วันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเลย! เธอพูดและร้องไห้จนเปียกปอนเสื้อผ้าของแม่ แม่ของเธอไม่ดุด่าเธอ ไม่ทำโทษเธอในทันทีเหมือนที่ลิลี่คิดแต่กลับกอดไหล่ของเธอแน่น คืนนั้นภายใต้ผ้าห่ม ลิลี่นอนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดให้แม่ของเธอฟัง แม่ของเธอส่ายหัวหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดจบ พรุ่งนี้ทั้งวันห้ามออกไปเล่นข้างนอก อยู่ช่วยทำงานบ้านซะ ลิลี่โอดครวญ นึกว่าจะผ่านวันนี้ไปได้โดยที่ไม่ต้องโดนทำโทษแล้ว ลิลี่ แม่พูดกับเธอ ดวงตาของแม่สั่นไหวเหมือนจะร้องไห้ อย่าหายไปอย่างนี้อีกนะรู้ไหม, …อื้ม ลิลี่ตอบเสียงแผ่ว ความรู้สึกผิดพองโตอยู่ในใจของเธอ …หนูขอโทษค่ะ แม่ของเธอยิ้ม ยกมือขึ้นมาลูบหัวเธอและดึงผ้าขึ้นห่มให้ ฝันดีจ๊ะ ลิลี่

วันรุ่งขึ้นลิลี่พลิกตัวเปลี่ยนท่านอนแล้วชนเข้ากับกล่องอะไรบางอย่างจนมันหล่นลงพื้น ลิลี่งัวเงียลุกขึ้นดูแล้วก็เห็นสิ่งที่ทำให้เธอตาลุกวาวจนสกัดความงัวเงียออกไปได้จนหมด แม้มันจะไม่ใช่รองเท้าสีแดงที่เธอใฝ่ฝันแต่รองเท้าผ้าสีขาวแต้มลายดอกไม้เล็ก ๆ คู่ตรงหน้านี้ก็ทำให้ลิลี่ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นบนเตียงได้แล้ว รองเท้าใหม่! แม่ของเธอได้ยินลิลี่ตะโกนเสียงดังมาแต่ไกล ผู้เป็นแม่ส่ายหน้า ถ้าลูกสาวของเธอรู้จักอดทนและรอให้ถึงวันนี้อย่างสงบเหงี่ยมเรื่องน่าปวดหัวเมื่อวานก็คงไม่เกิดขึ้น จริง ๆ เล้ย เด็กคนนี้ แม่ของลิลี่บ่นกับตัวเอง ดูท่าจะลืมไปแล้วสิเนี่ยว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตัวเอง

Editor: กวางขาว

Posted on

7 เรื่องดิจิทัลที่น่าทึ่ง 2566

ะพะ้พะ้้พะัถะพะ้ึร้พำhtyjุัึา่รัี่า่ัีาาาาาาาาาาาาาะั่ะั้พะ

่ึคตสตจวตจวตวตจว่

ที่มา : www.hthhthhthhthththththth

ะ้พะ้ะ้พะ้พะ้พะ้พะ้พะ้พะพะพะพะ้้้้้้้ะพพพพพพพพพพพพพา่่ะั้่ะั่่ั่ภำพะgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

้ะtyjyjjytjy