Posted on

Marina Campenni นักออกแบบการ์ตูนสาวชาว Dublin, Ireland
เจ้าของผลงานชิ้นนี้

Marina Campenni นักออกแบบการ์ตูนสาวชาว Dublin, Ireland
เจ้าของผลงานชิ้นนี้

สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม
Illustration
Illustration

มาดูลายเส้นการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานของเธอกัน

ติดตามผลงานต่างๆของเธอได้ที่นี่ ที่มา https://www.behance.net/marinacamp4531